Ochranári vyzývajú ľudí, aby sa za žiadnych okolností nepribližovali k brlohom


Ochranári vyzývajú ľudí, aby sa za žiadnych okolností nepribližovali k brlohom a nefotili si malé medvieďatá

Zdroj: shutterstock.com

Zdržiavať sa tiež majú iba na turistických chodníkoch a značených trasách.

Upozorňuje na to Štátna ochrana prírody, najmä po tom, ako v prvých mesiacoch tohto roka zaznamenali ochranári viacero prípadov, keď ľudia zverejnili fotografie mláďat medveďa bez medvedice

Prečo by sa ľudia nemali približovať k brlohom medveďov,
pre Rádio Vlna povedala Michal Haring zo Štátnej ochrany prírody:

"V prvom rade riskujú takýmto správaním zranenie spôsobené vodiacou medvedicou, nakoľko jej prirodzeným správaním je si svoje potomstvo chrániť. Zároveň tým však ohrozujú aj život malých medvieďat, pretože ak medvedica v strese opustí svoje mladé nemusí sa k nim už vrátiť. Opustené siroty môžu zahynúť bez potravy, ochrany a v chladnejšie noci zamrznú."

V týchto prípadoch ide aj o porušenie zákona o ochrane prírody a krajiny.

Chráneného živočícha je zakázané úmyselne rušiť v jeho prirodzenom areáli,
najmä v období hniezdenia, rozmnožovania, výchovy mláďat, zimného spánku alebo migrácie:

"Štátna ochrana prírody zaznamenala od začiatku roka 2021 päť takýchto prípadov, v ktorých ľudia na sociálnych sieťach zverejnili fotky a videá medvieďat bez vodiacej medvedice."

Človek v prírode by sa mal pohybovať len po turisticky značkovaných trasách
a náučných chodníkoch.

"Nemal by produkovať nadmerný hluk a pobyt na čerstvom vzduchu si užívať tak, aby nerušil pokojný chod prírody. V prípade, že ľudia majú so sebou psa, mal by byť na vôdzke, pretože pes môže zver zacítiť a následne vyplašiť, čo zvyšuje mieru stresu pre divo žijúce zvieratá najmä v jarnom období, kedy prebieha už spomínaná výchova mláďat", dodal Michal Haring.

Zdroj: Rádio Vlna