Čo priniesla a zobrala dištančná výučba


Štátna školská inšpekcia (ŠŠI) chce zistiť, čo priniesla a čo zobrala dištančná výučba očami riaditeľov škôl a pedagógov. V tejto súvislosti pripravila dotazník, ktorý bude na školy administrovaný v apríli. Informuje o tom ŠŠI na svojom webe.

Zdroj: shutterstock.com

Dotazníkom chce ŠŠI monitorovať situáciu na školách v čase od marca do júna 2020 a následne od októbra 2020.

"Snahou ŠŠI je získať informácie, na základe ktorých by bolo možné nastaviť podporu učiteľom, žiakom, školám a zároveň pripraviť podmienky pre prípadnú ďalšiu vlnu dištančného vzdelávania," uvádza školská inšpekcia.

Zároveň ŠŠI uviedla, že pre korektné vyplnenie dotazníka je potrebné porozumenie terminológie, ktorá s dištančným vzdelávaním súvisí.

Vzhľadom na množstvo definícií a rôznych chápaní pojmov predložila inšpekcia slovník dištančného vzdelávania, ktorý sa používa v dotazníku.

O výsledkoch zistení bude informovať na svojej webovej stránke.

Zdroj: TASR