Oddnes platia pre zamestnancov nové pravidlá pre prácu z domu


Home office sa dnes stal bežnou a počas lockdownu pre mnohých aj povinnou záležitosťou. Samozrejme, ale iba pre tých, ktorým charakter zamestnania umožňuje pracovať na diaľku.

Zdroj: shutterstock.com

Lucia Ježeková Havlíková zo Slovenskej komory daňových poradcov pre Rádio Vlna upresnila:

"Za normálnych okolností firma nemôže zamestnancovi home office nariadiť, vyžaduje sa vzájomná dohoda firmy a zamestnanca. Výnimkou však je mimoriadna situácia, núdzový alebo výnimočný stav a ešte aj dva mesiace po ich odvolaní. Vtedy môže zamestnávateľ nariadiť prácu formou home office, ak to druh práce umožňuje."

Ježeková Havlíková ďalej uviedla, aké zmeny, ktoré sa týkajú práce z domu, zamestnancov od 01. marca čakajú:

"Zavádzajú sa nové pojmy ako sú trvalá práca z domu alebo príležitostná práca z domu. Sú upravené podmienky za akých okolností môže alebo musí zamestnanec pracovať z domu, či má nárok na stravné alebo nemá nárok na stravné, čo v prípade PN alebo dovolenky, alebo, či mu musí zamestnávateľ preplatiť nejaké náklady, ktoré mu vznikajú práve pri jeho práci z domu."

Pri trvalej práci z domu, ktorá spočíva na báze pravidelnosti nemá zamestnanec nárok na preplatenie nadčasov, či príplatok za prácu počas sviatkov. Platí to ale, samozrejme, len vtedy, ak sa nedohodne so zamestnávateľom inak.

K trvalému home office patria aj mnohé benefity, ako napríklad pružný pracovný čas alebo úhrada zvýšených výdavkov na prácu.

Dôležitou zmenou je tiež ochrana súkromného života zamestnanca, ktorý má tzv. právo odpojiť sa:

"Znamená to, že nemusí pracovať mimo svojho oficiálneho pracovného času, ak nemá napr. nariadenú prácu nadčas alebo nemá pracovnú pohotovosť. To znamená, že nemusí odpisovať na e-mail, nemusí byť dostupný na telefóne ani večer, počas sviatkov a svojej dovolenky."

Zamestnanec má počas trvalej práce z domu nárok na poskytnutie stravy, a to v prípade, ak odpracuje viac ako štyri hodiny.

Ak zamestnanec ochorie, má rovnako ako ostatní zamestnanci nárok na náhradu mzdy od zamestnávateľa počas prvých desiatich dní a od jedenásteho dňa má nárok na nemocenské.

Aj pri práci z domu platí, že zamestnávateľ môže nariadiť čerpanie dovolenky. Musí to pracovníkovi oznámiť aspoň 14 dní vopred.

Zdroj: Rádio Vlna