V Únii sa posilňuje overovanie pravosti liekov


Overovať pravosť liekov sa zaviazali výrobcovia, distribútori a lekárne v celej Európskej únii. Cieľom je zabrániť vstupu falošných liekov do oficiálneho distribučného reťazca.

Zdroj: shutterstock.com

Slovenskí pacienti by sa nemali báť, že sa k nim dostane falošný liek. Lekárnici budú garantovať ich vyššiu bezpečnosť a dostupnosť.
Prednedávnom sa totiž skončilo prechodné obdobie spojené s overovaním ich pravosti.

Jednotlivé balenia sa v lekárňach overujú od februára minulého roka a pomocou tohto mechanizmu nebol podľa Slovenskej lekárnickej komory pri výdaji liekov zaznamenaný žiadny falošný liek.

V praxi to vyzerá tak, že farmaceut pred výdajom lieku pacientovi načíta 2D kód a vizuálne skontroluje neporušiteľnosť bezpečnostného prvku vonkajšieho obalu.

Do 08. februára platilo prechodné obdobie, počas ktorého bolo možné vydať aj tie balenia lieku, ktoré vykazovali tzv. technický incident.
Ide o stav, keď sa údaje na vonkajšom obale lieku nezhodovali s údajmi nahratými výrobcom v celoeurópskom systéme pre overovanie liekov. To ale neznamená, že by išlo o falošné lieky.

Aké zmeny nastali po prechodnom období pre Rádio Vlna uviedol prezident Slovenskej lekárnickej komory Ondrej Sukeľ:

"Sú rôzne technické incidenty ako napr. zlé pripojenie, lekárne bez internetu, dlhšia odozva. Takéto incidenty, ktoré boli procesného, formálneho, technického charakteru umožňovali vydať tento liek pacientovi a teraz sa to sprísnilo tým spôsobom po prechodnom ustanovení, že nie je možné vydať ani liek, ktorý vykazuje takýto technický incident."

V lekárňach sme sa podľa Ondreja Sukeľa s tým mohli stretnúť ale iba ojedinele:

"Je málo pravdepodobné, že pacient niečo také zažije. Pokiaľ niečo také zažije, tak sa určite nemusí obávať, pretože iné balenie lieku už takýto technický incident vykazovať nemusí. Dovolím si povedať, že je to vec, ktorú drvivá väčšina pacientov nikdy v živote nezažije."

Ak by sa to ale náhodou stalo, Ondrej Sukeľ vysvetlil ďalší postup:

"Rieši sa to tým spôsobom, že dané balenie lieku, ktoré vykáže technický incident sa odloží do tzv. karantény, informuje sa držiteľa registrácie lieku a ten následne overí, v čom problém vznikol. Väčšinou tie problémy, ktoré vznikli aj v iných štátoch EÚ, boli práve v procese zaznamenania 2D kódu v príslušnej európskej databáze."

Zdroj: Rádio Vlna/TASR