Pandémia zmenila trh práce


Zmenili sa nielen príjmy Slovákov, ale aj voľné pracovné miesta.

Zdroj: shutterstock.com

V zmysle zákona má od minulého roka zamestnávateľ povinnosť oznámiť voľné pracovné miesta úradu práce, v ktorého územnom obvode sa pracovné miesto nachádza. Aj keď sú z tejto povinnosti určité výnimky.

O porovnaní tohto a predošlého roku hovorí Marianna Šebová z kancelárie generálneho riaditeľa a generálneho tajomníka služobného úradu:

"Aj v novembri v roku 2019 bolo najviac nahlásených voľných pracovných miest v profesii operátori, montéri strojov a zariadení. Rovnako ako v novembri 2020, tak aj rok predtým predstavovali druhú najpočetnejšiu profesiu z pohľadu nahlásených voľných pracovných miest kvalifikovaní pracovníci a remeselníci."

Marianna Šebová pre Rádio Vlna uviedla aj to, aké pozície zamestnávatelia hľadajú najmenej:

"Najnižšie zastúpenie z pohľadu nahlásených voľných pracovných miest mala v novembri 2019 profesia - príslušníci ozbrojených síl. Nahlásených voľných pracovných miest bolo 56."

Zdroj: Rádio Vlna