Európania majú obavy zo sledovania ľudí cez biometrické údaje


Biometrické údaje sa začali v poslednom čase využívať pomerne často. S ich používaním sa však spájajú aj obavy, aby sa nezneužívali na sledovanie ľudí.

Zdroj: shutterstock.com

Pomocou biometrických údajov sa dá identifikovať konkrétna osoba.

Ide o akúsi formu elektronického kľúča, kde je kľúčom samotný človek. Teda na základe biometrického údaju môže byť konkrétna osoba jednoznačne identifikovateľná. Biometrickým údajom môže byť odtlačok prsta, vyobrazenie tváre a podobne.

Obavy zo zneužívania biometrických údajov na sledovanie ľudí

Najnovšie organizátori celoeurópskej občianskej iniciatívy vyzývajú na zákaz praktík hromadného biometrického sledovania. Vyzvali Európsku komisiu, aby navrhla právny akt, ktorým sa navždy ukončí náhodné a svojvoľné využívanie biometrických údajov takými formami, ktoré by mohli viesť k hromadnému sledovaniu osôb alebo akémukoľvek neprimeranému zasahovaniu do základných ľudských práv.

Európska komisia vo štvrtok oznámila, že rozhodla o registrácii "Iniciatívy občianskej spoločnosti za zákaz praktík hromadného biometrického sledovania", keďže splnila podmienky na registrovanie. Komisia zatiaľ neanalyzovala podstatu iniciatívy.

Registrácia znamená, že organizátori môžu v najbližších šiestich mesiacoch začať proces zbierania podpisov na jej podporu. Ak sa v priebehu roka podarí získať najmenej milión vyhlásení o podpore, z aspoň siedmich rôznych členských štátov Únie, eurokomisia sa bude musieť k iniciatíve vyjadriť v priebehu šiestich mesiacov.

Zdroj: Rádio Vlna/TASR