Seriál: Slovenské mestá a ich 5 NAJ - Banská Bystrica


Banská Bystrica sa považuje za metropolu na strednom Slovensku. Je krajské mesto Banskobystrického kraja a okresné mesto banskobystrického okresu. Počtom obyvateľov sa radí na piate miesto na Slovensku.

Zdroj: shuttestock.com

  • Najstaršie osídlenie oblasti sa viaže na nerastné bohatstvo. No v okolí Banskej Bystrice to bola najmä meď. Preto už v období eneolitu (2900-1900 pred Kr.) prenikali skupiny prospektorov do okolia Španej a Sásovskej doliny, čo potvrdzujú nálezy keramiky.

  • Z roku 1255 pochádza najstaršia písomná zmienka o Banskej Bystrici ako o slobodnom kráľovskom meste. Vtedy jej udelil uhorský kráľ Belo IV. práva na ťažbu surovín a aj mestské tpráva. Ťažila sa najmä meď, striebro a železo.

  • Keď vypuklo SNP, Banská Bystrica sa stala najväčším politickým, vojenským a administratívnym centrom povstaleckého Slovenska. Sídlili tu hybné sily povstania – Slovenská národná rada, Veliteľstvo 1. československej armády na Slovensku, prišla sem delegácia československej emigrantskej vlády v Londýne a predstavitelia moskovského vedenia KSČ.

  • Najvyššia budova v meste je Europa Business Center- Má 22 nadzemných podlaží a je 87 metrov vysoká.

  • Divadlo z Pasáže je najoriginálnejšie na Slovensku. V inom meste sa nenachádza divadlo, ktoré angažuje hercov s mentálnym postihnutím.