Niekedy sa do práce nedostaneme, nie vlastnou vinou, ale napríklad kvôli silnému vetru, ktorý nás potrápil pred pár dňami


To sa stalo napríklad aj v susednej Českej republike.

Zdroj: shutterstock.com

Zamestnanci, ktorí sa v pondelok 10. februára v Prahe kvôli silnému vetru a prerušeniu dopravy nedostali do práce, majú nárok na voľno.

 

Ako je to na Slovensku?

Pre Rádio Vlna sme sa spýtali Daniely Rodinovej z rezortu práce, či majú ľudia na Slovensku nárok na voľno, ak sa pre poveternostné podmienky nedostali do práce:

„Áno, majú nárok. Konkrétne o tom hovorí paragraf 141 Zákonníka práce.“

 

 

Pracovné voľno s náhradou mzdy vznikne, ak ide o zamestnanca so zdravotným postihnutím, ktorý používa individuálny dopravný prostriedok a z poveternostných podmienok ho nemôže použiť. Potom je aj druhý prípad. V tomto prípade ale ide o pracovné voľno bez náhrady mzdy.

„Ide o všetkých zamestnancov, kde buď dochádza k nepredvídateľnému prerušeniu premávky (napr. kvôli poveternostným vplyvom je cesta neprejazdná) alebo meškaniu pravidelnej verejnej dopravy (napr. pre spomínané poveternostné vplyvy). Podmienkou však je, že zamestnanec nemohol dosiahnuť pracovisko iným primeraným spôsobom.“

 

Ľudia majú nárok na voľno aj v ďalších prípadoch. Daniela Rodinová povedala o niektorých z nich:

 „Ide napr. o prekážky v práci z dôvodov všeobecného záujmu, zvyšovania kvalifikácie, dobrovoľníckej činnosti, brannej povinnosti, ale aj o dôležité osobné prekážky v práci ako je svadba, narodenie dieťaťa, úmrtie rodinného príslušníka, sťahovanie, vyhľadávanie nového miesta pred skončením pracovného pomeru, vyšetrenie alebo ošetrenie a pod.“

 

Zákonník práce presne definuje, kedy zamestnávateľ poskytne voľno bez náhrady mzdy a kedy s náhradou mzdy.

 

Zdroj: Rádio Vlna