Spozorovali ste u seba vedľajší účinok lieku?


Ak áno, je dôležité to nahlásiť.

Zdroj: shutterstock.com

Lieky prechádzajú pred uvedením na trh rozsiahlym klinickým testovaním,  aby sa zaručilo, že sú účinné a bezpečné. Rôzne nežiaduce účinky sa však môžu vyskytnúť aj po piatich rokoch užívania a zavedenia do terapeutickej praxe.

Prečo by sme mali nežiaduce vedľajšie účinky hlásiť?

Pre Rádio Vlna to vysvetlila prezidentka Asociácie na ochranu práv pacientov Mária Lévyová:

 „Tým, že pacient nahlási nežiaduce účinky, vlastne pomôže aj iným pacientom, aby sa predišlo napr. komplikáciám počas liečby, alebo aby sa vyvinul v budúcnosti lepší a kvalitnejší liek, ktorý by obdobné vedľajšie účinky nemal.“

 

Niektorí pacienti ale hneď po prečítaní príbalového letáku radšej ani nezačnú liek užívať. K tomu Mária Lévyová povedala:

„Niektorí pacienti hovoria, že lekár mi povedal, že nemám čítať príbalové letáky. Nie, príbalové letáky si treba prečítať, ale treba ich brať ako informácie, ktoré výrobca uvádza. Ale tieto vedľajšie účinky sa práve u dotyčného človeka nemusia prejaviť.“

 

Pacient by mal informovať svojho lekára o užívaní ďalších liekov. A zároveň sa netreba báť pýtať sa na všetko, čo vám ohľadne lieku nie je jasné. Takže sa pýtajte lekára alebo lekárnika, lebo to platí aj v prípade voľnopredajných liekov. 

Ako postupovať, ak sa nežiaduce účinky liekov vyskytnú

 „Ak sú tie nežiaduce účinky menej závažné ako napr. kožná vyrážka, vždy je potrebné spojiť sa so svojim lekárom a informovať ho o tom. Následne povie, ako sa dá nastaviť liečba tak, aby pacient nimi netrpel, ale nikdy netreba t liek prestať užívať svojvoľne. Ale, ak príde silná reakcia – šokový stav alebo cítime, že máme opuch pery, v tej chvíli treba liečbu prerušiť.“

 

Ak je situácia vážna, tak pomôže aj rýchla zdravotná pomoc - napr. pri anafylaktickom šoku. Mária Lévyová vysvetľuje postup pri nahlásení nežiaducich účinkov: 

„Pri podozrení na nežiaduci účinok je v prvom rade potrebné kontaktovať svojho lekára, ktorý nám liečbu naordinoval, pretože lekár hlási nežiaduce účinky Štátnemu ústavu pre kontrolu liečiv. Na ich webovej stránke sú tlačivá, ktoré je potrebné dôsledne vyplniť.“

 

Zdroj: Rádio Vlna/TASR