Je vo vašej obci alebo meste dostatočné verejné osvetlenie ?


Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) urobilo prieskum zameraný na verejné osvetlenie a to, ako sú s ním spokojní obyvatelia.

Zdroj: shutterstock.com

Prieskum robili v rámci národného projektu Modernizácia miestnej územnej samosprávy.

Ako vnímajú verejné osvetlenie primátori a starostovia povedal pre Rádio Vlna hovorca ZMOS Michal Kaliňák:

„Pre viac ako 99% starostov a primátorov je verejné osvetlenie samozrejmosť, pričom viac ako 97% z nich vníma svoje verejné osvetlenie v mestách a obciach ako funkčné. Zároveň, ak ostaneme pri reči čísiel, musíme konštatovať, že podľa 82% starostov a primátorov je verejné osvetlenie nie iba samozrejmosť, ale aj finančne náročná služba.“

 

Starostovia a primátori pri prevádzke verejného osvetlenia reagujú aj na to, akým spôsobom ho vnímajú obyvatelia z hľadiska bezpečnosti, či z hľadiska spokojnosti:

„My dnes musíme konštatovať, že viac ako 83% z respondentov konštatovalo, že ľudia v ich mestách a obciach sú spokojní s prevádzkou verejného osvetlenia a iba necelých 10% z nich konštatovalo, že majú pocit, že asi polovica obyvateľov je tak spokojná ako aj nespokojná.“

 

Verejné osvetlenie nemožno vnímať iba ako samozrejmosť. Michal Kaliňák povedal aj  o ďalších účeloch verejného osvetlenia:

„Je to služba, ktorá sa spája s ochranou zdravia, s ochranou majetku a rovnako sa ukazuje aj to, že stĺpy verejného osvetlenia už dnes nepostačujú iba na to, aby boli využívané iba na nočné svietenie. Častokrát samosprávy hľadajú možnosti a príležitosti na to, ako využiť stĺpy verejného osvetlenia na ďalšie funkcionality.“

 

Napríklad na inštaláciu kamier, alebo na to, aby slúžili aj ako navigačné tabule, prípadne informačné tabule alebo ďalšie zariadenia, ktoré je možné takýmto spôsobom spojiť so stĺpom, ktorý slúži na verejné osvetlenie.

Zdroj: TASR/Rádio Vlna