Ako sa na Slovensku využívajú informačné kancelárie pre obete trestných činov


Slováci vyhľadávajú pomoc aj v informačných kanceláriách, ktoré slúžia pre obete trestných činov.

Zdroj: shutterstock.com

V každom kraji Slovenska sú tzv. kontaktné body na klientských centrách. Ide o informačné kancelárie pre obete trestných činov.

Zamerané sú na obete z radov seniorov i mládeže, obete násilných trestných činov, nenávistných trestných činov a extrémizmu, či obete obchodovania s ľuďmi.

Aké sú ich úlohy povedala pre Rádio Vlna hovorkyňa rezortu vnútra Michaela Paulenová:

„Ich hlavnou úlohou je poskytovanie základných informácií obetiam trestných činov a sprostredkovanie poskytovania služieb v troch vybraných oblastiach: sociálne a psychologické poradenstvo, právne usmernenie a podpora. Cieľom je vytvorenie a poskytovanie dostupných služieb na verejne prístupných a známych miestach.“Ide o prvé zavedenie systémovej služby pre obete trestných činov u nás. Je v gescii Ministerstva vnútra v spolupráci s jednotlivými partnermi.

„Obetiam trestných činov je v kancelárii k dispozícii koordinátor na regionálnej úrovni a dvaja asistenti. Uvedení pracovníci na základe identifikovaných potrieb každého individuálneho prípadu zabezpečia obeti alebo potencionálnej obeti bezproblémový a promptný prístup k základným informáciám.“V prípade potreby sprostredkujú sociálne, či psychologické poradenstvo aj právne usmernenie a podporu.

Michaela Paulenová vysvetlila, čo všetko tieto kancelárie riešia:

„Na ich služby sa obracajú obete majetkovej a ekonomickej kriminality, ale aj s násilnými trestnými činmi. Okrem toho pracovníci vybavujú podnety osôb s neštandardným správaním. Obrátili sa na nich aj poškodení s obchodnoprávnymi alebo občianskoprávnymi problémami, či s prípadnými priestupkami.“Problematika domáceho násilia predstavuje až 16%. Prípady obetí podvodu tvoria okolo 20% a asi tretinu tvorí netrestná agenda.

Zdroj: Rádio Vlna