Záleží firmám na Slovensku na životnom prostredí ?


Zhruba 30 % firiem na Slovensku už v uplynulom období zaviedlo rôzne opatrenia na zníženie svojho negatívneho vplyvu na životné prostredie.

Zdroj: shutterstock.com

Ďalších 46 % podnikateľov takéto opatrenia zavádza teraz. Naopak, asi 18 % firiem uviedlo, že ekologické inovácie nezavádza, ani to v budúcnosti neplánuje.

Vyplýva to z prieskumu medzi stovkami firiem na Slovensku, ktorý robila agentúra Datank.

 

Čo motivuje firmy správať sa ekologicky

  • Viac ako 40 % motivuje spoločenská zodpovednosť.
  • Takmer 30 percent opýtaných to jednoducho považuje za správne a prirodzené.
  • Zhruba 16 % firiem má zavádzanie ekologických procesov a inovácií prikázané zákonom.

Vo všeobecnosti ale platí, že čím je firma väčšia, tým viac sa v tejto oblasti angažuje.

 

Firmy, ktoré nezavádzajú ekologické opatrenia, najčastejšie uviedli, že v rámci svojich podnikateľských aktivít nemajú šancu ovplyvniť životné prostredie.

To boli firmy z oblasti veľkoobchodu, maloobchodu, opráv a údržby ako aj administratívy.

Svoje ale zohrávajú aj financie. Asi 30 percent firiem sa zdráha byť ekologická, lebo si to vyžaduje investície.

 

Čo pre firmy znamená správať sa ekologicky ?

Najčastejšie opatrenie v tejto oblasti je u firiem recyklácia odpadu. Ďalej podnikatelia siahajú po úsporných elektrospotrebičoch.

Nasledujú nové ekologické materiály vo výrobe alebo pri obaloch a až potom sú ekologické technológie.

Zdroj: TASR/Rádio Vlna