Opäť sa hľadal Byrokratický nezmysel roka


Zo 69 nominovaných opatrení získal tento rok prvé miesto paragraf, ktorý bráni elektronizácii účtovníctva v malých firmách.

Zdroj: shutterstock.com

V nomináciách dominovali aj námety, ktoré súvisia s digitalizáciou, ale aj s antibyrokratickým zákonom. Vo finálovej desiatke sa objavili aj regulácie, ktoré sú prežité a nezodpovedajú dobe, či dokonca také, ktoré od podnikateľov požadujú nemožné. Príkladom je ustanovenie zákonníka práce. To sa týka pracovného času pri dvojzmennej prevádzke.

Podľa neho je potrebné vtesnať 16 hodín a 30 minút, do rozmedzia 16-hodinového úseku, medzi šiestou hodinou ráno a 22. hodinou večer.

Kto hlasoval v ankete Byrokratický nezmysel roka ?

O víťazovi rozhodlo online hlasovanie. To sa uskutočnilo od 3. do 26. decembra, a zapojilo sa celkovo 1447 respondentov. Vyhlasovateľom je Združenie mladých podnikateľov Slovenska. Odborným garantom je Združenie podnikateľov Slovenska.

Druhé miesto v ankete nezmyslov roka získala povinnosť vydavateľov kníh zasielať na vlastné náklady povinné výtlačky vydaných kníh do zákonom stanovených knižníc.

Problémom je, že ich musia posielať aj do knižníc, ktoré s témou danej knihy vôbec nesúvisia. V parlamentnej knižnici alebo Štátnej vedeckej knižnici, tak napríklad podľa zákona majú ročne končiť stovky románov pre ženy či knihy pre deti.

Tretiu priečku obsadila povinnosť podnikateľov oznamovať voľné pracovné miesta.

Byrokratický nezmysel je anticena pre legislatívne opatrenie, ktoré podnikateľom komplikujú život. Zmyslom je identifikovať nezmyselné byrokratické opatrenia zbytočne zaťažujúce podnikateľov a upriamiť na ne pozornosť kompetentných s cieľom odstrániť ich z legislatívy.

Zdroj: TASR/Rádio Vlna