Od 1.decembra platí nový zákon o občianskych preukazoch


Zavedené zmeny sa týkajú aj detí do 15 rokov.

Zdroj: shutterstock.com

Podľa nového zákona by mali mať všetky deti do 15 rokov občiansky preukaz bez fotografie. Občianky preukaz si musia vybaviť do konca roka 2021. Doklad totožnosti bude deťom vydaný automaticky pri ich narodení. O vydanie občianskeho preukazu bez podoby tváre môže požiadať zákonný zástupca dieťaťa, ktoré je mladšie ako 15 rokov na ktoromkoľvek príslušnom útvare.

Rodičia môžu pre svoje deti požiadať aj o občiansky preukaz s fotografiou tváre. Takýto občiansky preukaz bude mať výhody predovšetkým pri cestovaní.

Viac pre Rádio Vlna povedala Petra Friese, hovorkyňa rezortu vnútra:

„Na cestovanie v krajinách Európskej únie a niektorých ďalších krajinách ako je napr. Švajčiarsko, Nórsko, Srbsko alebo Čierna Hora môžu maloletí používať občianske preukazy. Tieto sa vydávajú s rovnakou platnosťou ako pri pasoch. Deťom do 6 rokov s dvojročnou platnosťou a deťom do 15 rokov s päťročnou platnosťou.“

O detský občiansky preukaz môže požiadať zákonný zástupca dieťaťa na ktoromkoľvek oddelení dokladov. Občiansky preukaz si rodič môže nechať doručiť na oddelenie dokladov, ktoré má najbližšie k bydlisku. Za poplatok mu môže prísť aj priamo domov.

Slováci žijúci v zahraničí môžu požiadať o občiansky preukaz na ktoromkoľvek oddelení dokladov, a aj priamo na našich zastupiteľských úradoch. Petra Friese ďalej uviedla:

„V doklade budú mať uvedené miesto ich pobytu v zahraničí a tiež skratku štátu, v ktorom žijú a to na základe predloženého potvrdenia o evidovanom pobyte vydanom úradom v zahraničí.“

Nová legislatíva prináša aj ďalšie zmeny. Aké?

„Do občianskeho preukazu je možné zapísať údaj o ťažkom zdravotnom postihnutí alebo poznámku, že jeho držiteľ je sluchovo alebo zrakovo postihnutý. Títo občania ako aj občania starší ako 60 rokov majú vydanie občianskeho preukazu vždy bezplatne.“

Polícia vyšla v ústrety aj ľuďom, ktorí sa starajú o zdravotne postihnuté osoby. Mobilné pracoviská na podávanie žiadostí o vydanie občianskeho preukazu budú dochádzať nielen k občanom pripútaným na lôžko, ale napríklad aj k psychicky chorým ľuďom.

 

ZDROJ: Rádio Vlna/TASR