Učiteľom pribudla nová povinnosť


Možno nie všetci o tom vedia, ale treba ju stihnúť do konca roka.

Zdroj: shutterstock.com

V súlade so zákonom sú všetci pedagogickí a odborní zamestnanci povinní na účel vydania odpisu registra trestov poskytnúť okresnému úradu v sídle kraja údaje potrebné na vyžiadanie odpisu registra trestov do 31. decembra 2019.

A čo v opačnom prípade?

V opačnom prípade sa od 1. januára 2020 nebudú považovať za bezúhonných. Ďalej pokračuje hovorkyňa rezortu školstva Andrea Pivarčiová:

Ministerstvo školstva momentálne pripravuje technické riešenia, aby preukazovanie bezúhonnosti v čo najmenšej miere zaťažovalo učiteľov a procesy prebehli automatizovane cez informačný systém. V týchto dňoch sa finalizuje celé technické riešenie medzi Ministerstvom školstva, Ministerstvom vnútra a Generálnou prokuratúrou Slovenskej republiky,“.

Zároveň dodáva:

„V záujme zjednodušenia preukazovania bezúhonnosti pedagogických a odborných zamestnancov bude od 1. decembra 2019 možné poskytnúť osobné údaje potrebné na vydanie odpisu registra trestov prostredníctvom aplikácie zverejnenej na webovej stránke www.crinfo.iedu.sk vrátane odmietnutia poskytnutia osobných údajov,“.

Ministerstvo školstva zverejnilo na svojej webovej stránke aplikačnú pomôcku pre pedagógov s rozpracovaním procesu pri preukazovaní bezúhonnosti. Podľa nej preukazuje pedagogický a odborný zamestnanec svoju bezúhonnosť odpisom registra trestov. V súlade so zákonom poskytne na tento účel pedagogický alebo odborný zamestnanec okresnému úradu v sídle kraja osobné údaje potrebné na vyžiadanie odpisu registra trestov.

Kto vydáva žiadosť o vydanie odpisu registra trestov?

Podáva ju okresný úrad v sídle kraja registru trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky. Teda ju nepodáva pedagogický alebo odborný zamestnanec sám:

„Poverený zamestnanec okresného úradu v sídle kraja po doručení odpisu registra trestov posúdi, či pedagogický alebo odborný zamestnanec spĺňa podmienku bezúhonnosti na účely zákona a túto skutočnosť oznámi zamestnávateľovi. Zamestnávateľ však dostane iba informáciu o tom, či pedagogický alebo odborný zamestnanec spĺňa resp. nespĺňa predpoklad bezúhonnosti,“.

Čo na to hovoria učitelia?

Slovenská komora učiteľov postup pri vydávaní odpisov registra trestov kritizuje. Pedagóg Viktor Križo z komory uviedol, že učitelia sú štátom hromadne zastrašovaní a diskriminovaní v priamom prenose.

Križo poukázal aj na to, že ako jediná profesia zo všetkých, ktoré pracujú s deťmi musia takto detailne preukazovať svoj život.

 

ZDROJ: Rádio Vlna/TASR