Na Slovensku postupne vznikajú aj prírodné cintoríny


Prírodné pohrebníctvo vzniklo ako ekologickejšia alternatíva klasického pohrebníctva. Spája rešpekt k prírode aj k ľuďom, čo znamená, že tam nenájdete žiadne náhrobky.

Zdroj: shutterstock.com

Viac o tom už povedala pre Rádio Vlna Monika Suchanská z prírodného cintorína vo Zvolene.

„Pamätnú funkciu náhrobku plnia rastliny, buď sú to stromy alebo kvetinové záhony a zároveň slúžia prírodné cintoríny ako alternatíva obradných siení. Na týchto cintorínoch sa môžu odohrávať posledné rozlúčky v takom pomalšom tempe a hlavne v réžii pozostalých,“.

Postupne takéto prírodné cintoríny pribúdajú aj v ďalších mestách. Okrem toho pomáhajú mestám zazelenať aj klasické cintoríny.

„To, že tu nie sú prírodné cintoríny, tak je väčším problémom to, že sú tu klasické cintoríny, ktoré sú vedené alebo manažované spôsobom, ktorý nie je vôbec prírode blízky. A my práve pomáhame mestám zavádzať také prvky na cintoríne a taký manažment, ktorý práve podporí prírodu toho miesta,“.

Ako Slováci na takéto cintoríny reagujú?

„Od začiatku sa stretávame s veľmi pozitívnymi reakciami. Zatiaľ sme sa nestretli so žiadnou reakciou, ktorá by bola vyslovene proti prírodnému pohrebníctvu. Ľudia sú, keď tak, tak sú opatrní, keďže ešte o tom veľa nevedia a nevedia si to úplne dobre predstaviť, tak majú potom také pochybnosti, že niečo, čo by im znemožnilo vzťahovať k tým svojim zosnulým, tak ako sú na to zvyknutí, čiže môžu prísť položiť kytičku alebo zapáliť sviečku,“.

Ak nie je v meste prírodný cintorín, ako môžu ľudia postupovať, ak nechcú dávať na hroby veľa plastu, a teda aj odpadu?

Najjednoduchšie je nenosiť na cintorín nič, čiže netvoriť odpad. Ak si to však niekto nevie predstaviť, tak existujú rôzne dostupné varianty. Dajú sa kúpiť živé kytice, prípadne sa môže niečo na hroby zasadiť. Práve výsadba je prírode veľmi blízka. K dispozícii sú už aj sviečky z rastlinných alebo zo včelieho vosku.

 

ZDROJ: Rádio Vlna