Ak ste dostali poštou výzvu na zaplatenie nejakého dlhu, môže ísť o podvod


Upozorňuje Sociálna poisťovňa.

Zdroj: shutterstock.com

Viacerí občania dostali v uplynulých dňoch do schránok od neznámej osoby platobný rozkaz. Ten bol údajne vystavený Okresným súdom v Žiline.

Poistenci boli takto vyzvaní do troch dní na zaplatenie neexistujúceho dlhu a súčasne súdneho poplatku vo výške 150€.

Kde sa toto stalo?

V okresoch Bratislava, Žiar nad Hronom, Stará Ľubovňa a Prešov. Hovorca Sociálnej poisťovne Peter Višváder pre Rádio Vlna zdôraznil:

„Sociálna poisťovňa upozorňuje, že ide o zneužitie jej mena, pretože takýmto spôsobom neuhrádzané pohľadávky od občanov nevymáha. Dlžné poistné, penále, pokuty alebo prípadné preplatky na dávkach vymáha najčastejšie prostredníctvom tzv. správneho výkonu. To znamená, sama vstupuje na účet dlžníka alebo vykonáva zrážky z jeho príjmu,".

To znamená, že takéto vymáhanie nie je možné. Sociálna poisťovňa vymáha pohľadávky cez exekútorov, ale vo vždy až potom, keď dlžníkovi doručí písomné rozhodnutie o povinnosti uhradiť takýto dlh.

„Navyše, Sociálna poisťovňa vymáha pohľadávky výhradne na účet štátnej pokladnice a treba povedať, že čísla účtov jednotlivých pobočiek sú zverejnené na webovej stránke Sociálnej poisťovne,".

Ak máte preto akékoľvek nejasnosti alebo podozrenia, obráťte sa na poisťovňu.

„Sociálna poisťovňa odporúča v prípade akýchkoľvek nejasností alebo pochybností dlžníkov po doručení takejto výzvy na úhradu pohľadávky, aby si preverili situáciu priamo v ktorejkoľvek pobočke Sociálnej poisťovne,".

 

ZDROJ: Rádio Vlna/TASR