Neďaleko našich hraníc je výskyt záškrtu


Úrad a regionálne úrady verejného zdravotníctva neustále sledujú stav závažných infekčných ochorení nielen u nás, ale aj v okolitých krajinách.

Zdroj: shutterstock.com

Prišli na nelichotivú vec.

Prišli na to, že na Ukrajine, neďaleko hraníc so Slovenskom, sa objavilo viacero prípadov záškrtu. Ale paradoxne, ukrajinské úrady o tom tie naše neinformovali. Pre Rádio Vlna pokračuje Daša Račková z Úradu verejného zdravotníctva:

 „Naši epidemiológovia sú v kontakte so slovenskými lekármi v spádových okresoch vo veci preverenia stavu zaočkovanosti populácie proti záškrtu. Lekárov rovnako informujú, aby pri vyšetrovaní chorých uvádzajúcich pobyt na Ukrajine alebo pobyt v blízkosti slovensko-ukrajinských hraníc mysleli na toto ochorenie a správne ho liečili,“.

Pokiaľ by na Ukrajine došlo k významnému nárastu ochorení na záškrt, ktoré by mali charakter epidémie, príslušné regionálne úrady verejného zdravotníctva na Slovensku príjmu v spádových okresoch ďalšie adekvátne a bezodkladné opatrenia. Tie by mali následne zamedziť prenos ochorení na záškrt z pohraničných oblastí Ukrajiny na Slovensko.

Povedzme si, čo ten záškrt vlastne je.

Ide o infekčné ochorenie s často komplikovaným priebehom. Viac o tom povedala opäť Račková:

„Záškrt je akútne infekčné ochorenie, nákaza sa prenáša vdychovaním kontaminovaného vzduchu. Inkubačný čas je 2 až 5 dní. Prameňom pôvodcu nákazy je chorý človek. Infekčný proces sa prevažne lokalizuje v hrdle, na mandliach, niekedy v nose, občas na koži či spojivkách,“.

Oficiálne orgány verejného zdravotníctva na Ukrajine uvádzajú ku koncu októbra celkovo 20 prípadov ochorení na záškrt. Nie je vylúčené, že počet prípadov môže ďalej rásť.

Na Slovensku evidujeme tento rok zatiaľ len jeden laboratórne potvrdený prípad ochorenia na kožnú diftériu z okresu Sabinov.

Ako je to s očkovaním proti záškrtu?

U nás je povinné:

Proti ochoreniu sú deti očkované v rámci pravidelného povinného očkovania v 3., 5. a 11. mesiaci života, k preočkovaniu dochádza v 6. a 13. roku života dieťaťa. Povinné preočkovanie proti záškrtu sa týka aj dospelých – vykonáva sa v 30. roku života a ďalej každých 15 rokov. Očkovací status proti záškrtu je možné preveriť u svojho všeobecného lekára v zdravotnej dokumentácii,“.

 

ZDROJ: Rádio Vlna