Povrch Slnka má mapovať nový najpresnejší ďalekohľad


Vedci z Astronomického ústavu Slovenskej akadémie vied na ňom spolupracujú už viac ako 10 rokov.

Zdroj: shutterstock.com

Ide o prípravu konštrukcie najpresnejšieho ďalekohľadu na mapovanie Slnka. Akú úlohu v tomto zohrávajú slovenskí vedci pre Rádio Vlna povedala Monika Hucáková - hovorkyňa Úradu Slovenskej akadémie vied:

„Slovenská strana spolupracuje na jeho vedeckých špecifikáciách a technických riešeniach. To znamená, napr. kľúčové rozhodnutia o umiestnení ďalekohľadu, špecifikáciu jeho optických komponentov, ale rozhoduje sa napr. aj o množstve či type jednotlivých zariadení ďalekohľadu,".

Dlhoročný výskum Slnka tak bude môcť na Slovensku pokračovať na svetovej úrovni.

Čo sa bude pomocou nového ďalekohľadu skúmať?

Vedci dnes vedia na prístrojoch robiť pozorovania na Slnku,, ktorých rozlíšenie je asi na úrovni 100 kilometrov. To znamená, že dokážu vidieť len veci, ktoré sú väčšie ako 100 kilometrov. Štruktúry s menšími rozmermi sú pred nimi skryté.

Ďalej už vysvetľuje Monika Hucáková:

„Keby som to uviedla na príklade, je to niečo podobné ako keby sme chceli spraviť mapu Bratislavy, ale mohli by sme do nej zakresliť len veci väčšie ako 100 km. To znamená, že napr. o existencii hradu by sme vôbec nevedeli,".

Prečo vedci potrebujú na pozorovanie Slnka nový ďalekohľad?

„Vedcom sa dnes ukazuje, že kľúčové problémy Slnka, ktorým my ešte nerozumieme, sa dejú na menších priestorových škálach, a preto potrebujeme pozorovania s minimálne o jeden rad lepším rozlíšením,".

Koľko to bude celé stáť?

Výstavba ďalekohľadu bude stáť, podľa slov Hucákovej, približne 200 miliónov €. Najviac na financovanie zatiaľ vyčlenilo Španielsko. Do samotnej výstavby bude musieť investovať 15 krajín zo svojich národných rozpočtov. Otázka financovania je však zatiaľ otázkou budúcnosti,, a to pre všetky krajiny a vedecké tímy, ktoré sú do toho zapojené.

 

ZDROJ: Rádio Vlna/TASR