POZOR! Pre vodičov platia nové zmeny


Týkajú sa auto-lekárničky.

Zdroj: shutterstock.com

Po novom ich nebudú musieť meniť po dobe platnosti. Ministerstvo dopravy pripravilo zmenu noriem v spolupráci s ministerstvom zdravotníctva. A to tak, že auto-lekárnička bude platiť aj po exspirácii. Teda aj po vypršaní svojej platnosti.

Kedy nadobudnú nové pravidlá účinnosť?

Od 1. novembra tohto roku. Minister dopravy  Arpád Érsek vysvetľuje, prečo sa rozhodli pre takýto krok:

„Touto zmenou sme chceli vyjsť v ústrety vodičom, ktorí boli nútení pravidelne obmieňať autolekárničky, kvôli dobe trvania ich platnosti, hoci dnešné zloženie autolekárničky si takéto časté obmeny nevyžadovalo,“.

Touto novelou sa v rámci povinnej výbavy vozidiel u lekárničiek, ruší doba ich exspirácie tak, aby mohli byť vo vozidlách v rámci povinnej výbavy aj po dátume spotreby. Doba platnosti na auto-lekárničkách sa už teda nebude kontrolovať ani v rámci pravidelnej technickej kontroly auta.

Pokračuje minister dopravy:

„Podľa nových pravidiel sa nebude prihliadať na samotnú dobu exspirácie, a to do momentu pokiaľ z nej vodič niečo nepoužije,“.

 Čo sa týka obsahu lekárničky? Budú aj v tom nejaké zmeny ?

V tomto prípade nie sú nijaké zmeny. Každá lekárnička musí obsahovať tiež kartu prvej pomoci. Obsah lekárničky musí byť neporušený, vizuálne v poriadku, a nesmie vykazovať známky znečistenia alebo iného znehodnotenia. Lekárnička sa v aute ukladá tak, že na ňu nedopadá priame slnečné žiarenie. Úložný priestor lekárničky musí byť suchý a čistý, a musí byť ľahko prístupný. V osobných vozidlách je ideálnym miestom kufor auta.

                                                   

ZDROJ: Rádio Vlna/TASR