Čo treba robiť, ak sa rozhodnem volať tiesňovú linku 158?


Možno ste sa už dostali do situácie, kedy je potrebné privolať pomoc prostredníctvom tiesňovej linky 158.

Zdroj: shutterstock.com

Aby ste sa vyhli stresu a strachu, sústreďte sa na to, aby ste vedeli odpovedať na základné otázky, ktoré vám môžu položiť na operačnom stredisku.

Žiadna z otázok, ktoré vám položia pracovníci operačného strediska, nie je zbytočná. Môže ísť aj o tieto otázky. Pokračuje hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Nitre Renáta Čuháková:

„K akej udalosti došlo, miesto, kde k udalosti došlo, kedy k udalosti došlo, akým spôsobom a čo je jej príčina, osobné údaje volajúceho, či došlo k zraneniu a či je potrebné vyslať rýchlu záchrannú pomoc a hasičov na miesto udalosti, či už bola osobám poskytnutá prvá pomoc a či ju vie niekto na mieste poskytnúť,“.

Môžu sa pýtať aj na údaje o páchateľovi, prípadne na popis a smer, ktorým unikal. Volajúci je zároveň poučený aj o tom, ako sa má na mieste danej udalosti správať.

„Snažíme sa poučiť volajúceho o správaní sa na mieste dopravnej nehody alebo udalosti, aby došlo k čo najmenšiemu ohrozeniu života a zdravia osôb na mieste a čo najmenšiemu vzniku škôd. Usmerňujeme volajúceho, na koho sa môže obrátiť v prípade volania, ktoré nie je v kompetencii policajta vykonávajúceho službu na tiesňovej linke,“.

Na Slovensku existuje aj veľa prípadov šírenia poplašnej správy. Za takýto prečin hrozí páchateľovi trest odňatia slobody na jeden až päť rokov. O vine a treste sa rozhoduje v tzv. superrýchlom konaní. Aké sú štatistiky v rámci Nitrianskeho kraja?

„Denne prijmeme v Nitrianskom kraji na tiesňovú linku 158 viac ako 200 hovorov. Všetky vaše volania preverujeme a berieme ich s plnou vážnosťou, preto nás veľmi mrzí, že sa občas nájde niekto, kto tiesňovú linku zneužije a zabáva sa na úkor tých, ktorí sú skutočne v núdzi,“.

 ZDROJ: Rádio Vlna/TASR