Národná kriminálna agentúra má v týchto dňoch plné ruky práce. Odhalili sa podvody v autoškolách.


V niektorých autoškolách prebiehajú prísne kontroly. Vašu autoškolu si vyberajte dôkladne.

Zdroj: shutterstock.com

Ministerstvo dopravy a výstavby v spolupráci s Národnou kriminálnou agentúrou zahájilo kontrolné akcie vo vybraných autoškolách. Ide o autoškoly, ktoré sa podieľali na vydávaní vodičských oprávnení pre osoby bez toho, aby sa fyzicky zúčastňovali na výučbe a výcviku.

O aké kontroly ide ?

Rezort dopravy sa ku kontrolám zatiaľ vyjadrovať nechce. Potvrdila to Zuzana Viciaňová z odboru komunikácie rezortu dopravy:

„Z dôvodu neukončeného vyšetrovania NAKA by sme sa neradi vyjadrovali k detailom kontrol, ktoré robí ministerstvo, aby nedošlo k ovplyvneniu či zmareniu vyšetrovania, či výsledkov kontrol. Všetky podrobnosti preto poskytneme až po skončení všetkých súvisiacich úkonov,“.

Vodičské kurzy v niektorých autoškolách boli vykonávané fiktívne pre osobné a nákladné vozidlá, ako aj pre autobusy a traktory. Existuje reálne podozrenie, že toto konanie bolo úzko spojené s korupčným správaním zúčastnených osôb podieľajúcich sa na procese získavania vodičského oprávnenia. Národná kriminálna agentúra už v tejto súvislosti zadržala niekoľko osôb podozrivých z brania úplatkov. Rezort dopravy bude intenzívne vykonávať kontrolnú činnosť v autoškolách. Čo v prípade, ak budú v autoškolách zistené závažné nedostatky?

„Čo sa týka sprísnenia podmienok a opatreniam proti podvodnému konaniu nepoctivých prevádzkovateľov autoškôl, aktuálne je v NR SR zmena zákona o autoškolách, ktorá po prípadnom schválení výrazne sprísni sankcie v prípade nedodržania podmienok riadneho výcvikového kurzu,“.

Potrebné teoretické vedomosti a praktické zručnosti na vedenie motorového vozidla získava účastník vodičského kurzu práve v autoškole. Preto absolvovanie kurzu v autoškole a úspešné vykonanie skúšky sú najdôležitejšími z podmienok na získanie vodičského oprávnenia. Ak niektorá z autoškôl vykonáva fiktívne vodičské kurzy, môže to mať fatálne následky, keďže osoba, ktorá sa nezúčastnila teoretického ani praktického výcviku, ohrozuje seba, a hlavne aj iných účastníkov cestnej premávky.

 ZDROJ: Rádio Vlna