Na zmenu zdravotnej poisťovne máte už iba pár dní


Ak ste sa rozhodli zmeniť zdravotnú poisťovňu, máte čas do konca septembra. 

Zdroj: shutterstock.com

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou v minulom roku akceptovalo viac ako 100 000 prihlášok. Koľko ľudí v minulom roku zmenilo svoju poisťovňu? Pre Rádio Vlna to povedala Radoslava Muchová, hovorkyňa Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou v minulom roku akceptoval 132 494 prihlášok, teda takýto počet ľudí zmenil zdravotnú poisťovňu od 1. januára 2019.“

 

Zdravotnú poisťovňu je možné zmeniť raz ročne. Vždy k 1. januáru. Každý má právo podať prihlášku zdravotnej poisťovni podľa svojho výberu.

Ak chce poistenec zmeniť zdravotnú poisťovňu od 1. januára 2020, prihlášku musí podať do 30. septembra 2019. Ak podá poistenec prihlášku po tomto termíne, táto prihláška je platná, ale poistencom novej zdravotnej poisťovne sa stane až 1. januára 2021.“

 

Prihlášku možno podať iba v jednej zdravotnej poisťovni, musí mať písomnú formu a musí obsahovať zákonom stanovené náležitosti.

Pri podaní poštou rozhoduje dátum poštovej pečiatky, ktorý musí byť najneskôr 30. 9. V prípade podania elektronickou formou by si mal poistenec v zdravotnej poisťovni overiť, dokedy je možné využiť túto formu, pretože zdravotná poisťovňa musí do 30. 9. zabezpečiť na prihlášku aj podpis poistenca (platí pre prípady, kedy poistenec nedisponuje elektronickým podpisom).“

 

Na čo všetko by si mali dávať poistenci pozor, keď vypĺňajú prihlášky?

Napríklad na preklepy v mene a priezvisku, na chyby v rodnom čísle, dátume narodenia. Ide o chyby, pre ktoré nemožno prihlášku následne akceptovať. Rovnako dôležitý je podpis – nepodpísaná prihláška je neplatná.“

 

Zdroj: Rádio Vlna