Pre piatakov, deviatakov a maturantov bude školský rok 2019/2020 náročný


Budú si totiž preverovať svoje nadobudnuté vedomosti.

Zdroj: shutterstock.com

Žiaci 5. a 9. ročníka

Informuje o tom Ministerstvo školstva. Jeho hovorkyňa Andrea Pivarčiová pre Rádio Vlna uviedla, kedy to čaká piatakov. 

„Celonárodné testovanie piatakov z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra sa uskutoční 20. novembra 2019.“ 

 

Zúčastnia sa ho všetci žiaci piateho ročníka základných škôl. Vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami okrem tých, ktorí sa vzdelávajú podľa programov pre žiakov s mentálnym postihnutím. 

 

Celonárodné testovanie absolvujú aj deviataci. Kedy a z akých predmetov?

 „1. apríla 2020 z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra a 2. apríla 2020 z predmetov slovenský jazyk a slovenská literatúra, ukrajinský jazyk a literatúra.“

 

Náhradný termín Testovania 9 sa uskutoční 15. a 16. apríla 2020.

 

Testovanie vedomostí neobíde ani stredoškolákov

Maturanti si vedomosti budú overovať 17. až 20. marca 2020 v rámci externej maturitnej skúšky. 

Pripravený je aj náhradný termín pre študentov, ktorí sa z objektívnych dôvodov nezúčastnia na externej maturite. Pre nich platia dátumy od 31. marca do 3. apríla 2020.

 

Aké sú termíny ústnej maturitnej skúšky? Pokračuje Andrea Pivarčiová:

„Svoje stredoškolské štúdium ukončia ústnou maturitnou skúškou, ktorej termín určia príslušné odbory školstva okresných úradov v niektorom týždni v termíne od 18. mája do 5. júna 2020.“

 

Zdroj: TASR/Rádio Vlna