Odborníci tvrdia: Mladí ľudia by si mali osvojiť finančné návyky


Podstatné je viesť mladých ľudí k správnemu hospodáreniu s peniazmi a k finančnej disciplíne už od malička. 

Zdroj: shutterstock.com

Existuje na to efektívny nástroj. Viac pre Rádio Vlna vysvetlila Sylvia Ďatelinková zo Slovenskej bankovej asociácie. 

„Prvým, pomerne efektívnym nástrojom na to ako naučiť deti finančnej disciplíne je vreckové. V rámci tohto modelu sa deti zoznamujú s hodnotou peňazí, základnými princípmi hospodárenia a zároveň si osvojujú pravidlá šetrenia.“

 

Aby sme vedeli dobre hospodáriť, musíme poznať svoje skutočné príjmy a výdaje. Sylvia Ďatelinková odporúča viesť si podrobnú bilanciu.

„Ak výdavky prevyšujú príjmy je potrebné začať s hľadaním možností, či už na zvýšenie príjmu alebo minimalizáciu výdavkov, ktoré nie sú nevyhnutné na život sám, napr. pravidelné stravovanie v reštauráciách úplne vylúčiť či každodennú jazdu vozidlom nahradiť MHD.“

 

Pri výbere sporenia je potrebné zamerať sa najmä na to, aké dlhé obdobie si chcete sporiť. Na čo by nemali mladí ľudia pri sporení zabúdať?

„V prípade dlhodobejšieho sporenia sa odporúča odkladať si zo svojho mesačného príjmu 10%. Pre neočakávané výdavky by ste mali mať k dispozícii rezervu minimálne vo výške troch mesačných platov.“

 

Kedy je vhodný čas začať sporiť na bývanie u mladých ľudí?

„Je práve obdobie, kedy začínajú byť zárobkovo činní, avšak stále žijú u rodičov. Je to obdobie, kedy mladí ľudia nie sú zaťažení zvýšenými nákladmi na život či vlastnú domácnosť a sú tak schopní pomerne efektívne sporiť.“

 

Zdroj: Rádio Vlna