Ktorý bol váš obľúbený predmet v škole?


Prieskum z júla jasne hovorí, ktoré predmety sme mali a máme najradšej.

Zdroj: shutterstock.com

Zúčastnili sa ho občania Slovenskej republiky vo veku od 15 do 79 rokov.

Realizovala ho agentúra Go4insight. Pokračuje Július Filo z prieskumnej agentúry.

„Z nášho prieskumu vyplýva, že medzi obyvateľmi na Slovensku, či už tými, ktorí chodia do školy dnes alebo chodili v minulosti, je celkovo najobľúbenejším predmetom telesná a športová výchova. Ako najobľúbenejší predmet ho uvádza 16% populácie. Ďalej nasleduje slovenský jazyk a literatúra, matematika, zemepis, geografia a dejepis.“

 

Naopak, ktoré predmety sa ocitli na chvoste rebríčka?

„Neobľúbené predmety sme neskúmali, ale v rámci približne 15 predmetov, na ktoré sme sa pýtali, skončila na chvoste občianska náuka a nemčina, ktoré majú obľúbenosť na úrovni 1-2%.“

 

V obľúbenosti predmetov v škole sú veľké rozdiely medzi mužmi a ženami. Telesná a športová výchova bola celkovo najobľúbenejšia vďaka mužom. Slovenský jazyk a literatúra vďaka ženám. 

Informatika bola výrazne viac obľúbená medzi mladšími vekovými kategóriami. Viac obľúbená medzi mladými bola aj angličtina.

Naopak, obľúbenosť zemepisu, dejepisu a ruštiny bola podporovaná staršími vekovými kategóriami.

Dokonca sa v prieskume zisťovalo aj to, pri ktorom predmete teraz ľutujú, že mu v škole nevenovali viac pozornosti: 

„Na čele s výrazným náskokom skončila angličtina, ďalej matematika, slovenský jazyk a literatúra, nemčina a informatika. Hlavne mladší ľudia hovoria ešte výraznejšie, že sa mali venovať viac angličtine a informatike. Zaujímavé je, že v top 5 sú dva cudzie jazyky – angličtina a nemčina, ktoré uviedla takmer polovica populácie, že by sa im mohli venovať viac.“ 

 

Tieto zistenia môžu byť odkazom aj pre súčasných školákov, keď spolu so svojimi rodičmi budú zvažovať, na čo sústrediť svoje sily počas nového školského roka.

 

Zdroj: Rádio Vlna