Tento rok si pripomíname 70 rokov od prijatia Ženevských dohovorov


Ženevské dohovory sú živým celosvetovým záväzkom, ktorý sa zrodil z utrpenia, aké dnes vidíme v Sýrii, Jemene, Južnom Sudáne a v iných konfliktoch vo svete.

Zdroj: shutterstock.com

Synonymom Ženevských dohovorov je vojnové právo. Pre Rádio Vlna to podrobne vysvetlila generálna sekretárka Slovenského Červeného kríža Zuzana Rosiarová:

„Predstavuje to pravidlá, ktoré platia v dobe ozbrojeného konfliktu. Je hlavne zamerané na to, aby chránilo osoby, ktoré sa priamo nezúčastňujú na vojnových konfliktoch, teda priamo v ozbrojenom konflikte, ako sú civilisti, zranení, zdravotníci, obete a zároveň upriamuje svoju pozornosť aj na ochranu a zmiernenie prostriedkov boja.“

 

To znamená rozumné využívanie všetkých prostriedkov. Jednoducho, aby vedenie boja malo pravidlá. Pokračuje Zuzana Rosiarová:

„Celé medzinárodné humanitárne právo má pravidlá vojny. Napríklad, že musia byť chránené tie osoby, ktoré už nebojujú, nie sú schopní ďalej bojovať, čo sú väčšinou zranení vojaci a vojnoví zajatci. Rovnako musia byť chránení civilisti, zdravotníci, humanitárni pracovníci. Jedným z pravidiel je, že je zákaz útočiť na civilné obyvateľstvo. Porušenie tohto zákona sa považuje za vojnový zločin.“ 

 

Zároveň sú v medzinárodnom humanitárnom práve obsiahnuté pravidlá ako zákaz mučenia a ponižujúceho zaobchádzania s väzňami. 

Stanovuje sa právo chorých a ranených na opateru. Obmedzujú sa zbrane a postupy, ktoré sa môžu používať počas vojny, aby sa čo najviac zamedzilo ľudskému utrpeniu.

Na záver generálna sekretárka Slovenského Červeného kríža dodáva:

„Medzinárodné humanitárne právo pozostáva zo štyroch dohovorov. Každé obsahuje veľmi podrobné pravidlá. Neskôr boli prijaté dodatkové protokoly, ktoré obsahujú podrobnejšie pravidlá, čo má platiť počas ozbrojeného konfliktu.“Zdroj: Rádio Vlna