Mali by mať všetci školáci povinné uniformy?


Názory učiteľov, rodičov a verejnosti sa výrazne odlišujú.

Zdroj: shutterstock.com

Vo svete je bežným javom, že deti idú do školy v uniformách. Nikto sa nad tým nepozastavuje. Jednoducho to tak je. Preto školy aj rodičia ťažia zo zvyku.

Ak by sa niečo podobné zaviedlo u nás, začiatok by bol ťažký. Veľa špekulovania, rečí a aj odporu. Postupne, po pár rokoch, by sa to udomácnilo. Malé deti, ktoré by nastupovali do školy, by už nepoznali druhú možnosť - ísť do školy v čom chcem.

Pred zavedením je potrebné vyriešiť ich finančnú náročnosť. Ak sa nájdu peniaze na obedy zadarmo (ktoré až tak zadarmo nie sú), nájdu sa aj na uniformy. Aj tak to zaplatíme my, občania.

A výhody uniforiem?

  • žiadne ekonomické rozdiely medzi deťmi
  • všetky deti sú si rovné
  • žiadne nevhodné oblečenie v škole
  • zvýšenie príslušnosti ku škole
  • minimálna starosť rodičov o oblečenie
  • stačia 3-4 sety pre jedno dieťa na školský rok