Platby bez PINu do 20 € čaká od 14. septembra zmena. Takto to bude fungovať


Dôvod? Vyššia bezpečnosť a minimalizovanie strát pri odcudzení karty.

Zdroj: shutterstock.com

Môže sa stať, že vás terminál vyzve na zadanie PIN kódu aj keď budete platiť do 20 €. Bude to platiť pri týchto situáciách:

  • ak zaplatíte 5x v rade sumu menej ako 20 €
  • objem transakcií do 20 € presiahne sumu 150 € (bez ohľadu na ich počet)

Ak používate kartu na menšie platby a zároveň aj na vyššie ako 20 €, veľa sa pre vás nezmení. Vždy, keď zadáte PIN, počítadlá začínajú platby počítať od začiatku.

Platí to aj pre zákazníkov, ktorí platia smartfónom či hodinkami.