Akú výšku vreckového by mali dostávať deti?


Začal sa nový školský rok a možno stoja rodičia pred dilemou, čo s vreckovým.

Zdroj: shutterstock.com

Koľko a ako často by sme ho deťom mali dávať?

Už deti by mali vedieť hospodáriť s peniazmi. Podľa odborníkov je vhodným nástrojom práve vreckové. 

Aby si dieťa vybudovalo prirodzený vzťah k peniazom a naučilo sa základné princípy finančnej gramotnosti, je nevyhnutné ho k tomu viesť už odmalička. 

Zhodujú sa odborníci. Podľa nich práve začiatok školského roka je vhodným obdobím začať s poskytovaním vreckového u detí.

Aká výška vreckového je vhodná? K tomu sa pre Rádio Vlna vyjadrila Sylvia Ďatelinková zo Slovenskej Bankovej Asociácie:

„U detí vo veku 11 až 15 rokov by výška vreckového mohla byť na úrovni 10 až 15 EUR. Vhodným riešením je zriadiť deťom bankový účet a k nemu platobnú kartu, ktorej výhodou je, že rodič poukazuje dieťaťu peniaze priamo na účet a dieťa sa zároveň učí zaobchádzať s platobnou kartou.“

 

Rodič má okrem toho nepretržitý prehľad o tom, na čo dieťa míňa svoje vreckové. Aké je najdôležitejšie pravidlo, ako naučiť deti správne hospodáriť s peniazmi ?

„Je dodržiavať pravidelnosť a stabilnosť v poskytovaní vreckového. Samozrejme, výška vreckového závisí od majetkových pomerov tej ktorej rodiny, avšak je nevyhnutné ju stanoviť triezvo a uvážene. Zároveň je potrebné si uvedomiť, že vreckové plní výchovnú a nie vyživovaciu a motivačnú funkciu.“

 

Podstatné pri poskytovaní vreckového je nastaviť si pravidlá jeho poskytovania. Čo to znamená? Vysvetľuje Sylvia Ďatelinková:

„To znamená, v akom režime, výške bude vreckové poskytované a načo je možné ho využívať. Je nesmierne dôležité, aby rodičia spočiatku míňanie vreckového pravidelne kontrolovali, aby získali reálny prehľad o tom, ako dieťa s vreckovým hospodári a postupne mu vysvetlili, aj ako sporiť peniaze do budúcnosti.“

 

Zdroj: Rádio Vlna