Poznáme aktuálne informácie o staniciach záchrannej zdravotnej služby


Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou prichádza s aktuálnymi informáciami o staniciach záchrannej zdravotnej služby ako aj o urgentnej zdravotnej starostlivosti.

Zdroj: shutterstock.com

Všetky stanice záchrannej zdravotnej služby sú po výberovom konaní na ich obsadenie pokryté. Pokračuje hovorkyňa Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Radoslava Muchová:

„Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou vyhlásil 14. júna výberové konanie na vydanie povolení na prevádzkovanie ambulancií záchrannej zdravotnej služby, pričom záujemcovia mohli svoje žiadosti predkladať v termíne do 16. júla 2019.“

 

Radoslava Muchová vysvetľuje, koho sa výberové konanie týkalo:

„Toto výberové konanie sa týkalo spolu 328 bodov záchrannej zdravotnej služby všetkých typov, čo znamená vrtuľníková záchranná zdravotná služba, rýchla lekárska pomoc, rýchla zdravotná pomoc, rýchla lekárska pomoc s vybavením mobilnej intenzívnej jednotky a rýchla zdravotná pomoc typu S.“

 

Celkovo bolo úradu doručených 729 žiadostí. Všetci uchádzači museli okrem splnenia materiálno-technického a personálneho zabezpečenia predložiť aj projekt stratégie a rozvoja záchrannej zdravotnej služby na najbližších 6 rokov.

 

„Na základe výsledkov výberového konania boli vybraní úspešní uchádzači, ktorým boli vydané povolenia na prevádzkovanie ambulancií záchrannej zdravotnej služby na 6 rokov. Odchod jedného z terajších poskytovateľov záchrannej zdravotnej služby neovplyvní poskytovanie tohto druhu zdravotnej starostlivosti.”

 

Radoslava Muchová na záver dodáva:

„Všetky stanice záchrannej zdravotnej služby sú pokryté a urgentná zdravotná starostlivosť je plne zabezpečená na celom Slovensku.“ 

 

Zdroj: Rádio VLNA/TASR