Pracujete naraz u viacerých zamestnávateľov? Takto by ste mali postupovať pri PN


Niektorí poistenci majú súčasne viacero nemocenských poistení naraz.

Zdroj: shutterstock.com

Poistenci, ktorí pracujú, resp. pracovali u viacerých zamestnávateľov, majú súčasne viacero nemocenských poistení. Ak si z nich chcú pri práceneschopnosti uplatniť nemocenskú dávku zo Sociálnej poisťovne, musia o ňu z každého poistenia požiadať osobitne.

Pokračuje hovorca Sociálnej poisťovne Peter Višváder:

„Ak má zamestnanec viacero nemocenských poistení, teda zamestnaní, po ukončení práceneschopnosti mu každý zamestnávateľ uvedie na osobitnom hlásení o skončení dočasnej pracovnej neschopnosti dátum, kedy začal opäť pracovať. Následne sám zamestnanec alebo jeho zamestnávateľ doručia Sociálnej poisťovni toto hlásenie.“

 

O tom, že má poistenec viacero nemocenských poistení, musí informovať svojho lekára sám.

„Ak si chce uplatniť nárok na nemocenské z viacerých nemocenských poistení, od ošetrujúceho lekára si musí vyžiadať pre každého zamestnávateľa zvlášť potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti. Aj Sociálnej poisťovni odovzdá toľko žiadostí o nemocenské, z koľkých si nárok na nemocenskú dávku chce uplatniť.“  

 

Takto postupuje Sociálna poisťovňa:

„Ak vznikne nárok na nemocenskú dávku z viacerých nemocenských poistení, nemocenská dávka sa vypočíta za každé poistenie zvlášť, ale vypláca sa iba jedna ako súčet poistení.“

 

Zdroj: Rádio Vlna/TASR