Čerství absolventi stredných a vysokých škôl POZOR! Nezabudnite na povinnosti


Hraničný termín sa blíži.

Zdroj: shutterstock.com

Absolventi stredoškolského alebo vysokoškolského štúdia nemajú bezprostredne po jeho ukončení voči Sociálnej poisťovni nijaké povinnosti.

Aktuálne je to najmä pre bývalých stredoškolákov, pretože poisťovňa za termín ukončenia stredoškolského štúdia považuje posledný deň letných prázdnin po záverečnom roku štúdia, čo je 31. augusta.

Vysokoškolské štúdium sa z pohľadu poisťovne končí dňom zloženia štátnej záverečnej skúšky.

 

V akých prípadoch ešte platí táto nulová povinnosť?

Týka sa to aj tých, ktorí sa po škole hneď zamestnajú, prípadne sa rozhodli odísť do zahraničia, či už za prácou, kvôli štúdiu alebo z iných dôvodov.

 

Kedy sa začínajú povinnosti pre absolventov?

Až pri vstupe do pracovného života. Ak sa bývalý študent zamestná na pracovný pomer alebo na dohodu, povinnosti voči poisťovni za neho bude plniť zamestnávateľ.

Ak začne podnikať alebo vykonávať inú samostatnú zárobkovú činnosť, čakajú ho povinnosti ako každú inú samostatne zárobkovo činnú osobu.

Zdroj: Rádio Vlna/TASR