Starostovia obcí môžu predchádzať stratám na životoch a majetku


V rozhovore viac povedal riaditeľ sekcie krízového riadenie Ministerstva vnútra.

Zdroj: shutterstock.com

Starostovia obcí sa vďaka týmto sms-kám môžu pripraviť vopred na mimoriadnu udalosť. Následne to môžu oznámiť svojim občanom cez miestny rozhlas alebo pomocou sirén.

Uviedol to pre TASR riaditeľ sekcie krízového riadenia Ministerstva vnútra Marián Dritomský:

„Mal som možnosť rozprávať sa so starostami a naozaj od nich prichádza pozitívna spätná väzba, pretože, ak majú naplánovanú nejakú kultúrno-spoločenskú či športovú akciu vo vonkajšom prostredí a naozaj dostanú výstrahu, aby predišli väčším škodám."

 

Skúsme si to teraz predstaviť v praxi:

Ak Slovenský hydrometeorologický ústav vydá nejakú výstrahu, o tej je automaticky informovaná sekcia krízového riadenia Ministerstva vnútra.

Odtiaľ ide na okresný úrad v sídle kraja na koordinačné stredisko integrovaného záchranného systému. 

Následne sú informované výjazdové skupiny odborov krízového riadenia na okresných úradoch.

A  pri závažnejších výstrahách druhého a tretieho stupňa sú informovaní aj starostovia, a to cez spomínanú sms-ku. 

 

Je to teda pomoc pre starostov ? Ako to vnímajú ?

Spýtali sme sa hovorcu Združenia miest a obcí Slovenska. Michal Kaliňák pre Rádio Vlna povedal:

„Toto je v každom prípade pomoc pre starostov a úlohou starostov bude veľmi zodpovedne a v reálnom, aktuálnom čase hneď informovať aj svojich obyvateľov, či už na báze sms správ alebo oznamom v obecnom rozhlase, či na webovej stránke.“

 

A hovorca ZMOS-u dodal:

„Veľmi dôležité je to, že každá takáto včasná informácia dokáže samosprávam pomôcť, aby sa pripravili pred živelnou pohromou a chránila majetok aj zdravie.“

 

Ministerstvo zároveň spracúva a vyhodnocuje systém, aby meteorologické výstrahy chodili aj priamo občanom vo forme SMS.  

 

Zdroj: TASR/Rádio Vlna