Stratil alebo poškodil letecký dopravca vašu batožinu? Ako sa v danej situácii zachovať


Ak máte ešte dovolenku pred sebou alebo sa iba niekam letecky chystáte, dávajte si pozor na svoju batožinu. Hrozí jej zatúlanie, poškodenie či dokonca stratenie.

Zdroj: shutterstock.com

Strach o batožinu pri jej odbavovaní pred odletom asi prežila väčšina z nás.

Hlavne, ak máte na ceste plánovaný aj prestup. V prípade, že dôjde k nejakým komplikáciám, je predovšetkým nutné ich riešiť okamžite. 

Čo treba robiť v prípade, keď zistíte, že vaša batožina s vami nedorazila do cieľovej destinácie? Pre Rádio Vlna pokračuje Roman Janík zo spoločnosti Click2Claim.

„Je potrebné ihneď to hlásiť. V colnom priestore každého letiska je k dispozícii oddelenie pre reklamáciu batožiny. Pracovníkovi oddelenia odovzdáte útržok batožinového lístka a detailný popis vašej batožiny, predovšetkým, akú mala farbu, rozmery a ďalšie špecifiká.“

 

Následne s vami spíše PIR protokol. Dostanete číslo, kde sa môžete informovať, či sa už vaša batožina našla. 

Väčšina batožiny sa dohľadá a pracovníci dopravcu vám ju dovezú. Za takéto meškanie batožiny vám podľa medzinárodného práva neprislúcha žiadna kompenzácia. Dopravca vám je však povinný preplatiť náklady na nevyhnutné potreby.

Žiadosť o preplatenie nákladov je nutné spolu s účtenkami podať najneskôr do 21 dní od doručenia meškajúcej batožiny.

Pokiaľ sa batožina nenájde do 21 dní, tak je považovaná za stratenú.

V tomto prípade už možno od dopravcu požadovať náhradu majetkovej škody za batožinu a jej obsah, s prihliadnutím na opotrebenie.

 „Náhrada za stratenú batožinu sa pohybuje maximálne do čiastky 1300 €. Lehota, dokedy je nutné sa o odškodné prihlásiť, je dva roky od dátumu letu.“

 

Najčastejším problémom, ktorý sa pri cestovaní lietadlom v súvislosti s batožinou rieši, je jej poškodenie. Čo treba robiť, ak zistíte, že váš kufor bol v priebehu prepravy poškodený?

Ihneď to hláste na oddelení reklamácií. V prípade, že poškodenie na svojej batožine nájdete až doma, potom máte ešte sedem dní od dátumu letu, kedy môžete uplatniť reklamáciu. Ak dopravca vašu reklamáciu uzná, môže batožinu nechať opraviť, nahradiť novou v rovnakej hodnote alebo vyplatiť finančnú náhradu zodpovedajúcu hodnote vašej batožiny.“ 

 

Zdroj: Rádio Vlna