Daňových exekútorov môžete stretnúť aj priamo v teréne


Občania či podnikatelia sa môžu dostať do situácie, v ktorej nemôžu zaplatiť daň v lehote splatnosti a vznikne im tak daňový nedoplatok. Čo robiť v takomto prípade?

Zdroj: shutterstock.com

Pýtali sme sa hovorkyne Finančnej správy Ivany Skokanovej. Tá nám odpovedala:

„V takomto prípade je však naozaj dôležité komunikovať s daňovým úradom, pričom daňový subjekt môže písomne požiadať o odklad platenia dane alebo zaplatenie dane resp. teda daňového nedoplatku v splátkach. V krajnom prípade však musia daňovníci počítať aj s možnosťou daňovej exekúcie.“

 

Daňoví exekútori pracujú aj priamo v teréne, a to prostredníctvom neohlásených návštev. Už niekoľko rokov okrem priebežných exekúcií v teréne organizujú aj pravidelné celoslovenské akcie.

„Počas poslednej takejto celoslovenskej akcie zexekuovali takmer 52 000 €.“

 

Pracovníci, ktorí robia priamo v teréne, a teda vykonávajú exekúcie priamo v prevádzke daňového dlžníka sa samozrejme preukazujú preukazom príslušníka finančnej správy. V súlade s daňovým poriadkom zaisťujú peňažné prostriedky nachádzajúce sa najmä v registračnej pokladnici. 

Ivana Skokanová upozorňuje:

„Chceme povedať, že pri takýchto terénnych akciách primárne nesledujeme ten okamžitý fiškálny výnos, ale najmä efekt z hľadiska prevencie, pretože tento spôsob výkonu daňovej exekúcie má naozaj preukázateľný vplyv na samotnú platobnú morálku daňových dlžníkov, a to najmä z obavy zo samotnej návštevy daňového exekútora.“

 

Zdroj: Rádio Vlna