Symboly na plastových obaloch a výrobkoch sú veľmi dôležité


Určite sú medzi nami tí, ktorí pri manipulácii s výrobkom používajú len vlastné skúsenosti a odhad. Nevšímajú si pokyny na obaloch. Práve tu nastáva chyba a niekedy až ohrozenie zdravia. 

Zdroj: shutterstock.com

Úrad verejného zdravia upozorňuje, že spotrebitelia by nemali brať na ľahkú váhu symboly na plastových obaloch a výrobkoch. 

Pre Rádio Vlna pokračuje jeho hovorkyňa Jozefína Kaššová:

„Dodržiavanie pokynov uvedených formou značiek a symbolov je dôležité pre správne použitie a minimalizovanie ohrozenia zdravia ľudí. Inštrukcie môžu byť uvedené aj slovne.“

 

Čo máme robiť, ak sa nachádzajú na plastových výrobkoch symboly umývačky riadu, mikrovlnnej rúry či mrazničky? 

„Ak sa tieto symboly na plastových obaloch alebo na výrobkoch nenachádzajú, znamená to, že nie sú určené na takéto použitie. Ak sú prečiarknuté, taktiež sa nesmú v danom prostredí používať.“

 

Iste ste si všimli aj trojuholníkové značky, ktoré informujú o materiáli plastového výrobku. Číslo v trojuholníku vôbec neznamená počet použití. Väčšina plastov, ako napríklad tégliky, poháre či PET fľaše, je určená na jedno použitie.

Jozefína Kaššová informuje o tom, kde tieto symboly a značky nájdeme:

„Symboly a značky môžu byť umiestnené na obale alebo priamo na výrobkoch, na etikete, prípadne na priloženom oznámení. Mali by byť zreteľne čitateľné a uvedené v slovenskom jazyku. Používatelia sa s nimi môžu stretnúť napr. na PET fľašiach, plastových miskách, dózach na potraviny alebo na kuchynskom náčiní.“

 

K neoficiálnym symbolom patrí označenie „BPA free“. Označuje produkt, ktorý neobsahuje chemickú zlúčeninou bisfenol A. Používanie tejto látky je obmedzené.

A úplný zákaz platí pri výrobe plastových pohárov a fliaš pre deti do troch rokov.Zdroj: TASR/Rádio Vlna