Ak vidíte v rozhorúčenom aute dieťa alebo psa, môžete spraviť toto


Polícia včera predstavila pokračovanie preventívneho projektu s názvom "Nezabudni na mňa v aute".

Zdroj: shutterstock.com

Vodičom po celom Slovensku bude polícia počas leta rozdávať letáky a po novom aj vône do auta s týmto výstižným mottom. Prípadov, keď rodič zabudne dieťa v aute súhrou neuveriteľných okolností, je vo svete veľa.

Žiaľ ani Slovensko nie je výnimkou. V minulosti zaznamenali prípady, dokonca aj s tragickými následkami. Pokračuje Denisa Baloghová, hovorkyňa Prezídia Policajného zboru v Bratislave:

„Policajti po celom Slovensku budú rozdávať osviežovače vzduchu do auta a letáčiky s týmto heslom – Nezabudni na mňa v aute, ktoré sme pripravili a rozdistribuovali na jednotlivé krajské riaditeľstvá policajného zboru v počte viac ako 30 000 kusov. Policajti a policajtky ich budú rozdávať všade tam, kde sa najčastejšie zdržiavajú rodičia s deťmi.“

Ide o miesta ako kúpaliská, okolie škôl a škôlok, kým nie sú prázdniny, ale aj nákupné centrá a ihriská. Policajti budú upozorňovať rodičov na riziká ponechania dieťaťa v aute.

„Letáčik dajú za stierače auta a vôňu priamo rodičom s poučením, aby ju zavesili na viditeľné miesto, ktoré im vždy pripomenie, aby vozidlo neopúšťali bez svojich ratolestí. Netreba však zabúdať aj na domácich miláčikov a tiež je pre nich nebezpečné ponechať ich v rozhorúčenom aute.“

Polícia odporúča a upozorňuje, že v období horúčav je veľmi nebezpečné nechať dieťa čo i len na pár minút, to isté platí aj pre domácich miláčikov.

Čo sa týka postupu v takýchto prípadoch, je na starostlivom zvážení každého jednotlivca, ako bude v konkrétnom prípade postupovať.

„Ak je to možné a aj situácia to dovoľuje, treba zabezpečiť prítomnosť majiteľa vozidla, napr. v nákupnom centre vyhlásiť cez informačný stánok alebo cez SBS službu. Ak si nevie sám poradiť, odporúčame zavolať políciu, hasičov, prípadne linku 112, kde je okamžite ponúknutá rada a pomoc ako postupovať.“

Ak by išlo o prípad krajnej núdze a konanie by splnilo všetky zákonné podmienky na takéto konanie, občan by mohol postupovať aj takýmto spôsobom:

„A teda pristúpiť k samotnému rozbitiu okna na aute. Je však na zvážení, či takéto konanie spĺňa všetky podmienky protiprávnosti v prípade krajnej núdze. Každý prípad je potrebné posudzovať individuálne.“Zdroj: Rádio Vlna