Študenti zobrali písomné maturity do vlastných rúk. Tieto výhody získajú budúci maturanti


Maturita-formalita? Asi pre koho ako. Výsledok písomnej maturity záleží veľmi aj na tom, ako pochopia študenti dané otázky. A práve tomu sa chcú venovať v Národnom ústave certifikovaných meraní vzdelávania.

Zdroj: shutterstock.com

NÚCEM bude spolupracovať so združením Maturity pre maturantov.

Na spoločnom stretnutí predniesli študenti najväčšie výhrady k tohtoročným testovým úlohám zo slovenčiny.

O čo ide pre Rádio Vlna vysvetlila riaditeľka NÚCEM-u Romana Kanovská:

„Maturanti mali najväčšie výhrady v súvislosti s náročnosťou úloh zo slovenčiny a takisto aj s dĺžkou textov, ktoré museli čítať pri riešení úloh. Tvrdili a tvrdia, že tieto testy sú oveľa náročnejšie pre žiakov stredných odborných škôl oproti gymnazistom, hoci aj pre gymnazistov boli náročné.“

Je to z toho dôvodu, že kvalita vyučovania slovenčiny na stredných odborných školách je nižšia oproti gymnáziám. Aj preto študenti odporúčali zavedenie dvoch úrovní v teste zo slovenčiny.

A tým pádom do budúcnosti navrhujú aj zavedenie dvojúrovňovej maturitnej skúšky zo slovenčiny. Zároveň vyjadrili obavy z anulovania úlohy v teste, čo podľa nich neprispieva k dôveryhodnosti testovania.

Spolupráca NÚCEM-u a združenia Maturity pre maturantov má perspektívu.

Ide o obojstrannú vzájomnú pomoc. Samotní zamestnanci NÚCEM-u opísali maturantom postup ako vznikajú testy, ako sú do ich tvorby zapojení učitelia z praxe a aj odborníci na slovenský jazyk a literatúru.

A na základe toho potom prišli študenti s týmto návrhom.

„Sami navrhli, že aj pre budúcich maturantov by bolo veľmi užitočné pripraviť video, resp. video-manuál, kde by boli najzložitejšie štatistické pojmy a procesy, ktoré využívame pri maturite zrozumiteľne vysvetlené.“

Na záver stretnutia študenti prejavili záujem na príprave video-tutoriálu.

„Sami sa ponúkli, že budú veľmi radi spolupracovať aj pri nahrávaní takéhoto videa, aby budúcoroční maturanti mali oveľa komplexnejšie, jasnejšie, zrozumiteľne naformulované inštrukcie a vedomosti o tom, o čom je externá časť maturitnej skúšky.“Zdroj: TASR/Rádio VLNA