Sobota, 21. september 2019 - Meniny má Matúš
LIVEVíkend na Vlne
Frank Sinatra - Theme from New York, New York
Playlist hraných skladieb

Rozhádaní rodičia pri rozvode najviac ubližujú deťom. Pomôcť má nová prax


Rodičia by aj po rozvode mali myslieť na to, čo je najlepšie pre dieťa

Zdroj: shuttestock.com

Rozvod - to nebýva nič príjemné.

Navyše, ak sa majú rodičia dohodnúť na starostlivosti o maloleté deti. Niekedy sa spoliehajú na to, že to za nich rozhodne súd.

Priviesť rozhádaných rodičov v rozvodovom konaní k tomu, aby opäť prevzali svoju spoločnú rodičovskú zodpovednosť a nenechali o svojich deťoch rozhodovať cudzie osoby, teda súdnych znalcov či sudcov. To je v skratke cieľ Cochemskej praxe.

Na Slovensku sa pilotnými súdmi projektu ministerstva spravodlivosti, ktoré vytvárajú vhodné podmienky na zavedenie týchto princípov, stali Krajský súd v Prešove a dva okresné súdy v jeho pôsobnosti, v Prešove a v Kežmarku, a to od vlaňajšieho septembra:

Hovorkyňa Krajského súdu v Prešove Ivana Petrufová pre Rádio Vlna povedala:

„Nový model rozhodovania zaviedol sudca Jürgen Rudolph v nemeckom meste Cochem začiatkom 90. rokov minulého storočia. Cochemská prax sa ďalej rozširovala nielen do ďalších nemeckých miest, ale aj do iných európskych štátov a pred pár rokmi sa začala uplatňovať aj v Českej republike, odkiaľ skúsenosti čerpajú aj slovenskí sudcovia. Základom je interdisciplinárna spolupráca vedúca k práci s rodinou a cieľom je dohoda rodičov.“

Dôležité je, aby sa spory rodičov nenaťahovali celé mesiace:

„Dôležitým znakom je rýchlosť konania, ktorá zamedzuje eskalovaniu napätia a konfliktov medzi rodičmi. Cochemská prax zdôrazňuje prioritne uvedomenie si zodpovednosti a povinnosti rodičov rozhodnúť o budúcnosti svojich detí potom, čo rodičia prechádzajú rozvodovým konaním alebo rozpadom rodiny, a je nevyhnutná úprava rodičovských práv a povinnosti súdom. Do stredu všetkých záujmov pritom jednoznačne kladie záujem dieťaťa.“

Ak sa rodičia dohodnú, môže to zjednodušiť celý proces súdneho konania:

„Cieľom je primárne ukončiť súdne konanie pred súdom prvej inštancie, tj. okresným súdom, uzatvorením rodičovskej dohody, a to ešte v prvej fáze neformálneho konania spravidla do dvoch týždňov od podania návrhu súdu v závislosti od nastavenia spolupráce rodičov alebo najneskôr v lehote 3 mesiacov od podania návrhu autoritatívnym rozhodnutím súdu, a to spôsobom edukácie rodičov a vytvorením spolupráce všetkých zúčastnených profesií na rovnocennej úrovni.“

Hovorkyňa Ivana Petrufová vysvetľuje, ako to funguje na Krajskom súde v Prešove:

„V projekte zamestnáva psychologičku, ktorá sa priamo zúčastňuje neformálnych stretnutí s rodičmi za tzv. okrúhlym stolom, prípadne výsluchom maloletých detí, ak je to pre konanie potrebné v špeciálne zriadených miestnostiach pripomínajúcich detskú izbu. Súdne konanie v projekte je koordinované vyššou súdnou úradníčkou, ktorá úzko spolupracuje s kolíznym opatrovníkom, akreditovaným subjektom zabezpečujúcim prípadný výkon súdneho rozhodnutia výchovného opatrenia, alternatívne s mediátorom.“

Rodičia sklamaní rozpadom vzťahu síce niekedy ťažko hľadajú spoločnú reč, no doterajšie výsledky prekonali očakávania a potvrdzujú, že sa Cochemský model v mnohých prípadoch osvedčil.Zdroj: Rádio VlnaCookies

Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies, ktoré nám pomáhajú zvyšovať kvalitu služieb a zobrazovať relevantnú reklamu. Zobraziť viac informácií. Spracovaniu cookies zabránite zmenou nastavenia v internetovom prehliadači.