Chystáte sa do dôchodku? Nepoteší vás, čo všetko budete potrebovať


Na vybavenie dôchodku budete potrebovať viac času ako predpokladáte

Zdroj: shutterstock.com

Ak budete v najbližšom období žiadať o dôchodok, mali by ste už vopred začať zhromažďovať potrebné doklady.

Veľa osôb pri spísaní žiadosti o dôchodok zistí, že nemajú rodný list dieťaťa.

Jedným z dôvodov je aj to, že sa napríklad dieťa odsťahovalo z rodičovského bytu a zobralo si ho so sebou. Práve rodný list treba doložiť pre účely dôchodku.

Potvrdil to aj hovorca Sociálnej poisťovne Peter Višváder:

„Každé obdobie dôchodkového poistenia musí byť doložené hodnoverným dokladom. Starostlivosť o dieťa je obdobím dôchodkového poistenia a preukazuje sa rodným listom dieťaťa.“

Existuje aj riešenie ak rodný list nemáte k dispozícii:

„V prípade, že matka alebo osoba, ktorá žiada o dôchodok nemá rodný list dieťaťa, tak môže požiadať o úradné overenie fotokópie rodného listu alebo je tiež možné požiadať matriku o vydanie duplikátu rodného listu.“

V prípade, ak bolo dieťa prevzaté do starostlivosti, žiadateľ predkladá originál rozhodnutia príslušného súdu. Peter Višváder na záver radí:

„Budúcim žiadateľom o dôchodok odporúčame začať so zhromažďovaním dokladom potrebných k spísaniu žiadosti o dôchodok aspoň jeden rok pred dovŕšením dôchodkového veku."Zdroj: Rádio Vlna/TASR