Štvrtok, 22. august 2019 - Meniny má Tichomír
LIVENa Vlne s Petrou
George Michael - Too Funky
Playlist hraných skladieb

Voliť do europarlamentu môžete aj mimo svojho bydliska


25. mája si budeme voliť zástupcov v europarlamente

Zdroj: shutterstock.com

Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu niekoľkými spôsobmi. Napríklad elektronicky alebo formou listu. Hovorkyňa Ministerstva vnútra Petra Friese pre Rádio Vlna povedala:

„Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu je potrebné doručiť obci najneskôr 15 pracovných dní pred dňom konania volieb (t.j. najneskôr 03. 05. 2019).“

 

Obec na tieto účely zverejňuje na svojom webe elektronickú adresu na doručovanie žiadostí.

Ak obec nemá webové sídlo, zverejní elektronickú adresu na doručovanie žiadostí na úradnej tabuli obce.

Zdroj: shutterstock.com

Žiadosť musí obsahovať konkrétne údaje o voličovi:

„Meno, priezvisko a rodné číslo. Ak ide o občana iného členského štátu Európskej únie, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky aj dátum narodenia. Ak rodné číslo nemá pridelené, štátnu príslušnosť, adresu trvalého pobytu a  korešpondenčnú adresu, na ktorú obec doručí hlasovací preukaz.“

 

O hlasovací preukaz môžeme požiadať aj osobne. Ten je z hľadiska času pohodlnejší. Pokračuje Petra Friese:

 

„Osobne môžu voliči požiadať najneskôr posledný pracovný deň pred konaním volieb v úradných hodinách obce, kde obec vydá hlasovací preukaz bezodkladne.“

Hlasovací preukaz umožní voličom hlasovať aj mimo trvalého bydliska. Ministerstvo upozorňuje:

"Hlasovací preukaz je platný len s občianskym preukazom alebo s pobytovým preukazom občana Európskej únie. Volič, ktorému bol vydaný hlasovací preukaz, môže voliť aj vo volebnej miestnosti príslušnej podľa miesta jeho trvalého pobytu, avšak len s hlasovacím preukazom.”

Voľby do europarlamentu budú na Slovensku 25. mája. Obyvatelia budú voliť 14 europoslancov. Hlasovacie právo majú slovenskí občania s trvalým pobytom na Slovensku, ale aj občania iného členského štátu, ktorí majú na Slovensku trvalý pobyt. Poslanci europarlamentu sú volení na päťročné volebné obdobie.

Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu aj cez splnomocnenú osobu:

„Takto možno požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu najneskôr v posledný deň predo dňom konania volieb, čo je najneskôr 24. mája 2019.“Zdroj: Rádio VlnaCookies

Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies, ktoré nám pomáhajú zvyšovať kvalitu služieb a zobrazovať relevantnú reklamu. Zobraziť viac informácií. Spracovaniu cookies zabránite zmenou nastavenia v internetovom prehliadači.