Obsluha pľúcnej ventilácie je náročná. Ako sú na to pripravené naše nemocnice?


V súvislosti s liečbou vážnych covid prípadov sa používa aj umelá pľúcna ventilácia. Jej obsluha je však náročná.

Zdroj: shutterstock.com

Spravodajský tím Rádia Vlna zisťoval, ako sú na to pripravené naše nemocnice.

Pri tlačových konferenciách premiéra či ministra zdravotníctva často počujeme, koľko ľudí je pre vážny stav súvisiaci s koronavírusom aktuálne napojených na umelú pľúcnu ventiláciu. Menej často sa však hovorí o tom, čo všetko si vyžaduje napojenie na ňu, a či má Slovensko dostatok pľúcnych ventilátorov.

Oslovili sme ministerstvo zdravotníctva. Hovorkyňa Zuzana Eliášová pre Rádio Vlna povedala:

"Ministerstvo zdravotníctva má záujem na poskytovaní čo najkvalitnejšej zdravotnej starostlivosti dostupnej pre všetkých pacientov na Slovensku. Z toho dôvodu sme v predstihu reagovali a zabezpečili pre Slovensko dostatočný počet prístrojov na podporu umelej pľúcnej ventilácie. Od jari sa zakúpilo 388 prístrojov na tento účel od štyroch dodávateľov."

Na jar boli za účasti premiéra predstavené pľúcne ventilátory spoločnosti zo Starej Turej. Dohodu o kúpe 300 ventilácií podpísal Igor Matovič začiatkom apríla. Koľko sa ich od jari distribuovalo do nemocníc?

"Spoločnosť Chirana dodala 300 kusov prístrojov na podporu umelej pľúcnej ventilácie. Všetky boli dodané. Ďalších 88 kusov bolo zakúpených od troch ďalších dodávateľov. Faktom zároveň je, že niektoré nemocnice si takisto samostatne zakúpili prístroje na podporu umelej pľúcnej ventilácie."

Pýtali sme sa, koľko pľúcnych ventilácií je celkovo aktuálne v našich nemocniciach:

"Na Slovensku máme aktuálne približne 900 pľúcnych ventilácií určených na podporu dýchania pre pacientov s ochorením COVID-19. Spolu s ostatnými prístrojmi na podporu dýchania je podporných dýchacích prístrojov približne 2000."

Umelú pľúcnu ventiláciu nedokáže obsluhovať každý zdravotník.

Správne napojenie pacienta na pľúcnu ventiláciu je náročný zdravotnícky zákrok, ktorý si vyžaduje špeciálny prístup.
Preto nás zaujímalo, koľko zdravotníkov je na to vyškolených:

"Čo sa týka personálu na obsluhu pľúcnych ventilácií v nemocniciach, je zaškolený. Detailné informácie o počte zaškoleného personálu majú jednotlivé nemocnice."

Na otázku, koľko zdravotníkov je potrebných pri jednom pacientovi s pľúcnou ventiláciou, hovorkyňa rezortu zdravotníctva odpovedala:

"Na webovej stránke ministerstva zdravotníctva je zverejnený komplexný štandardný preventívny diagnostický a terapeutický postup v starostlivosti o kriticky chorých s COVID-19 ako aj algoritmy postupu o kriticky chorých pacientov s COVID-19. V týchto dokumentoch je presne definované, aké postupy treba dodržiavať a z ich popisu vyplýva aj to, kto má pacientom poskytovať zdravotnú a ošetrovateľskú starostlivosť."

Zdroj: Rádio Vlna