Vodiči nad 65 rokov by mali so sebou nosiť aj lekárske potvrdenie o spôsobilosti viesť vozidlo


Vodiči, ktorí dosiahnu 65 rokov, by mali so sebou nosiť aj lekárske potvrdenie o spôsobilosti viesť vozidlo. Spravodajský tím Rádia Vlna zisťoval podrobnosti.

Zdroj: shutterstock.com

Hovoríme o bežných vodičoch, ktorí dosiahli 65 rokov a chcú vedieť, odkedy musia so sebou nosiť lekárske potvrdenie.

Viac k tomu pre Rádio Vlna povedala hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Denisa Bárdyová:

"Vodiči, ktorí sú držiteľmi vodičských preukazov vydaných pred 19. januárom 2013 sú povinní podrobiť sa pravidelnej lekárskej prehliadke najneskôr dva mesiace pred dosiahnutím 65 rokov a najneskôr do dvoch mesiacov po dosiahnutí veku 65 rokov a potom následne každých 5 rokov."

Hovorkyňa uviedla, že doklad o zdravotnej spôsobilosti vodiča a spôsob jeho vyplnenia je uvedený v prílohách k vyhláške Ministerstva vnútra číslo 9/2009 Zbierky zákonov.

Ak by vodič nad 65 rokov nemal pri sebe toto lekárske potvrdenie, aké hrozia sankcie? Čoho by sa vodič dopustil a čo mu môže hroziť uviedla Denisa Bárdyová:

"Dopúšťa sa priestupku, za ktorý mu môže byť uložená pokuta do 100€ v správnom konaní alebo v blokovom konaní do 50€."

Pokiaľ ide o vodičov iných vodičských oprávnení, platia častejšie lekárske kontroly. Bárdyová doplnila, že po dosiahnutí veku 65 rokov sú títo vodiči povinní podrobiť sa lekárskej kontrole každé dva roky:

"Vodiči, ktorí sú držiteľmi vodičského preukazu Slovenskej republiky a ktorí vedú motorové vozidlo skupiny C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D a DE. Taktiež vodiči, ktorí vedú vozidlo s právom prednostnej jazdy, motorové vozidlo využívané na zasielateľstvo a taxi službu a na poskytovanie poštových služieb."

Zdroj: Rádio Vlna