Dnes si pripomíname život a odkaz Ľudovíta Štúra


Ľudovít Štúr - kodifikátor spisovnej slovenčiny, politik, spisovateľ, učiteľ, novinár, a národný buditeľ sa narodil v roku 1815 v Uhrovci.

Zdroj: TASR-archív

O desaťročia neskôr sa v rovnakom dome v Uhrovci, narodil aj Alexander Dubček. Dnes sa tam nachádzajú expozície Trenčianskeho múzea venované Štúrovi, aj Dubčekovi.

Ľudovít Štúr vyrastal v evanjelickej učiteľskej rodine.

Pre svoju budúcu životnú dráhu nadobudol vzdelanie v Bratislave a nemeckom univerzitnom meste Halle. Už počas štúdií sa podieľal na priekopníckej práci Spoločnosti česko-slovenskej. Zaslúžil sa o zrod Slovenských národných novín, a najmä spojil Slovákov ako zakladateľ spisovnej slovenčiny.

Významná bola aj jeho aktivita ako poslanca Uhorského snemu za mesto Zvolen. V revolučných rokoch 1848-1849 patril k organizátorom ozbrojeného boja Slovákov za národné oslobodenie. Po revolúcii žil až do smrti v ústraní v Modre.

Beáta Mihalkovičová, ktorá pracuje viac ako tridsať rokov v Múzeu Ľudovíta Štúra v Modre, pri vlaňajšom výročí narodenia Ľudovíta Štúra pre Rádio Vlna povedala:

"Štúr postavil projekt moderného slovenského národa. Našiel si tím ľudí, ktorí sa spontánne pridali. Pridali ruku k dielu, pridali svoje vlastné myšlienky, rozpracovali to a nakoniec sa to podarilo a sme tu."

V posledných rokoch sa objavili aj rôzne názory, ktoré chceli prekrútiť Štúrov historický odkaz. Beáta Mihalkovičová hovorí, že ľudia by mali viac poznať históriu, aby vedeli správne argumentovať:

"Štúrov odkaz je širší a každá doba si z neho vybrala, čo chcela. Niektoré boli aj veľmi zmanipulované. Boli obdobia, keď Štúra ťahali na jednu stranu, potom ho ťahali na druhú stranu. Najlepšie je, keby ľudia čítali samotného Štúra, lebo tam to pochopia."

V múzeu sa snažia priblížiť Štúrov život aj cez ďalšie súvislosti.
Teda v akej dobe žil, ako v danom čase fungovala spoločnosť - vrátane štýlu obliekania či spôsobu vtedajšieho cestovania:

"Plus všetky tie politické, európske súvislosti, ktoré boli, či už počas revolúcie alebo predtým, alebo na začiatku, keď sa Ľudovít Štúr narodil, vtedy vlastne doznievali Napoleonské vojny. Toto všetko ovplyvňovalo svet. Aj Ľudovíta Štúra, aj našich predkov."

Ľudovít Štúr zomrel 12. januára 1856 vo veku 40 rokov. Za svoj krátky život však stihol množstvo vecí, ktoré zásadne ovplyvnili život Slovákov. Ľudovít Štúr prekročil svoju dobu o niekoľko generácií.

Zdroj: Rádio Vlna