Choroby srdca a ciev patria na Slovensku medzi najzávažnejšie zdravotné problémy. Ako si pomôcť v rámci prevencie?


Choroby srdca a ciev patria na Slovensku medzi najzávažnejšie zdravotné problémy. A často sú aj príčinami pracovnej neschopnosti.

Zdroj: shutterstock.com

Srdcovo-cievne ochorenia sú vážnym problémom nielen u nás, ale aj v rámci celého sveta. Kardiológ z Národného ústavu srdcových chorôb Peter Kalist pre Rádio Vlna uviedol, ako sú na tom Slováci s prevenciou:

"Existuje veľká skupina ľudí, ktorí vedia o tom, že prevencia je absolútne najdôležitejšia a aj sa podľa toho správajú. Avšak populácia na Slovensku ako celok má skôr k prevencii laxný prístup. Podľa štatistík OECD sme jediný z dvoch štátov celého OECD, ktorým neklesla spotreba tabakových výrobkov za posledných 10 rokov. Dokonca podiel fajčiarov na Slovensku mierne narástol."

Prevencia je podľa kardiológa násobne lacnejšia ako následné liečenie. Ako potvrdil kardiológ, ochorenia srdca a ciev postihujú aj mladšie ročníky:

"Nikto nie je úplne chránený pred srdcovocievnymi ochoreniami, aj keď pravdou je, že výskyt v mladších vekových kategóriách je samozrejme nižší."

Preventívna prehliadka dokáže odhaliť poruchu srdcového rytmu aj vysoký krvný tlak. V rámci prevencie sa treba zamerať na tie rizikové faktory, ktoré dokážeme ovplyvniť:

" S pomocou lekárov je to napr. vysoký krvný tlak alebo ovplyvnenie zvýšenej hladiny cholesterolu v krvi a potom sú rizikové faktory, ktoré sú čisto len na nás. A to je napr. zanechanie fajčenia, aby sme nemali zbytočnú nadváhu alebo dokonca obezitu, aby sme mali dostatok pohybovej aktivity a nadmerne nekonzumovali alkohol."

Zdroj: Rádio Vlna