Seniorské hodiny sa neosvedčili a opatrenia sa prijímajú bez diskusie, upozorňujú zástupcovia obchodov


Slovenská aliancia moderného obchodu (SAMO) rešpektuje sprísnené opatrenia zavedené pre nový koronavírus, obchodníci ich budú reflektovať.

Zdroj: shutterstock.com

Uviedol to Martin Krajčovič, predseda predstavenstva SAMO, v reakcii na opatrenia prijaté v nedeľu (11. 10.) ústredným krízovým štábom (ÚKŠ), ktoré majú byť platné od 15. októbra.

Výhradu však majú obchodníci podľa neho k tomu, že opatrenia sa zavádzajú bez konzultácie s dotknutými subjektmi. "Musíme však aj dodať, že takáto regulácia v obchode je skôr kontraproduktívna a jej zavádzanie je výsledkom nepoučenia sa z prvej vlny pandémie," zdôraznil.

Upozornil, že krízový štáb navrhuje ďalej regulovať obchodné prevádzky napriek tomu, že doposiaľ sa nepreukázalo šírenie vírusu v rámci obchodných prevádzok, keďže obchodníci, nad rámec regulácie štátu, prijali účinné hygienické a prevádzkové opatrenia.

"Najväčšiu výhradu máme však k nesystémovému zavádzaniu opatrení v duchu hesla 'o nás bez nás'. Od marca vyzývame vládu SR a krízový štáb, aby komunikovali zmeny s dotknutými subjektmi. Neprišlo k vyhodnoteniu opatrení z jari a na diskusiu sa nevyužil ani čas medzi prvou a druhou vlnou epidémie. Už od augusta sme evidovali zhoršovanie situácie, za SAMO sme žiadali osobne aj verejne účasť v krízovom štábe alebo aspoň konzultácie, aby sme vedeli s dostatočným predstihom pripraviť efektívne rozhodnutia vychádzajúce z praxe a nie rozhodnutia od zeleného stola, bez diskusie," zdôraznil.

Informoval, že obchodníci v piatok (9. 10.) opätovne žiadali o zaradenie zástupcu obchodu do krízového štábu alebo aspoň konzultácie v prípade zavádzania nových regulácií v obchode. Toto všetko ostáva bez odozvy a ÚKŠ opäť prijal nové opatrenia bez diskusie.

Kontraproduktívne sa podľa Krajčoviča ukázali počas prvej vlny aj takzvané seniorské hodiny, napriek tomu ich ÚKŠ opätovne navrhuje zaviesť. Seniori ich nevyužívajú a obchody sa tým blokujú, napríklad pre mamičky na materskej dovolenke, a následne po ich skončení sa z dôvodu regulácie zvyšuje koncentrácia zákazníkov.
"Dlhodobo upozorňujeme, že seniori využívajú tzv. one stop shopping, čiže potraviny a drogériu nakupujú na jednom mieste, preto zavádzať seniorské hodiny samostatne aj pre drogérie je úplne nelogické a neodôvodnené," podčiarkol predseda SAMO.

Krajčovič zdôraznil, že cieľ majú všetci rovnaký, a to chrániť zdravie a životy zákazníkov a zamestnancov. "Ak sa však nezmení prístup štátu, tak opäť budeme prijímať opatrenia, ktoré môžu mať oveľa negatívnejšie dosahy na ekonomiku a môžu byť menej účinné ako tie, ktoré by vznikli v diskusii s dotknutými subjektmi z praxe," poznamenal.
"Žiadame preto vládu SR, aby prehodnotila v nedeľu navrhovanú reguláciu zo strany ústredného krízového štábu, osobitne kontraproduktívne zavedenie seniorských hodín, ktoré sa v praxi neosvedčili. Zároveň žiadame, aby sa opatrenia neprijímali celoplošne, ale podľa miery rizika šírenia nákazy v jednotlivých odvetviach a aby sa efektivita a zavádzanie opatrení diskutovali s dotknutými subjektmi a tie sa ich nedozvedali iba z tlačových besied," dodal Krajčovič.

Zdroj: TASR