Slovenskí vedci chcú ľahšie odhaľovať dysgrafiu u detí


Slovenskí vedci zisťujú, či je možné, aby počítačový algoritmus zo vzorky písma odhalil u dieťaťa dysgrafiu.

Zdroj: shutterstock.com

Počet odborníkov, ktorí dnes diagnostikujú dysgrafiu je obmedzený a neumožňuje vyšetriť každé dieťa. Hovorkyňa Slovenskej akadémie vied (SAV) Monika Tináková pre Rádio Vlna povedala:

"Vedci zo Slovenskej akadémie vied a Technickej univerzity v Košiciach skúmajú počítačové algoritmy, ktoré by raz vedeli tento problém riešiť tak, aby bola diagnostika rýchlejšia."

Hovorkyňa SAV dodala, ako by to vyzeralo v praxi:

"Pri skríningu dysgrafie dieťa napíše niekoľko viet na papier, ktorý je položený na na to prispôsobenom tablete. Tablet uloží nielen samotný grafický prejav, sleduje ako dieťa dlho píše, aké prestávky robí, ako silno tlačí na podložku, do akej výšky zdvíha pero a ďalšie desiatky údajov."

V priebehu niekoľkých sekúnd vyjadrí pravdepodobnosť, s akou môže mať dieťa dysgrafiu:

"Ak je táto pravdepodobnosť vysoká, rodičom dieťaťa sa môže odporučiť návšteva odborníka. Výskum je vo fáze testovania jednotlivých algoritmov."

Dysgrafia je porucha písania, keď človek píše málo čitateľne, mýli si písmená, alebo je jeho písomný prejav inak skreslený. Písanie je silnou súčasťou našej kultúry a v školách sa mu venuje mnoho pozornosti. Deti s dysgrafiou môžu mať problémy v akademickom živote. Navyše, tieto problémy sa môžu ďalej premietať do ich celkovej spokojnosti v škole aj v súkromnom živote.
Práve preto je včasná diagnostika dysgrafie podľa vedcov veľmi dôležitá.

Zdroj: Rádio Vlna