Ako bojovať s nástrahami sexuálneho zneužívania v online prostredí


Medzinárodný deň proti sexuálnemu zneužívaniu a obchodu so ženami a deťmi pripadá každoročne na 23. septembra.

Zdroj: shutterstock.com

Je to téma, pred ktorou netreba zatvárať oči počas celého roka, a je potrebné upozorňovať na nástrahy.

Sexuálne násilie na ženách a deťoch je, žiaľ, pretrvávajúcim fenoménom aj na Slovensku. Dokonca aj u nás majú takéto činy stúpajúcu tendenciu. Hovorkyňa rezortu vnútra Michaela Paulenová pre Rádio Vlna povedala:

"Dôkazom toho je fakt, že sexuálne vykorisťovanie bolo v Slovenskej republike vlani druhým najčastejším účelom obchodovania s ľuďmi. K 31. júlu tohto roka bolo zistených temer 300 trestných činov sexuálneho zneužívania osoby mladšej ako 15 rokov."

Na Slovensku v posledných rokoch stúpa aj počet sexuálneho zneužívania detí v online prostredí:

"Kedy sa deti sexuálnych aktivít zúčastňujú virtuálne. Napr. prostredníctvom live chatu či live videoprenosu. Medzi najčastejšie využívané elektronické nástroje patrí sociálna sieť Facebook a jej komunikačná platforma Messenger, slovenské platformy Azet či Pokec, no a v menšej miere sociálne siete Instagram, Snapchat či Tik Tok."

Podľa slov hovorkyne sú maloletými poškodenými najmä dievčatá s priemerným vekom 13 rokov. Hovorkyňa rezortu vnútra sa vyjadrila aj k aktuálnej situácii s obchodovaním s ľuďmi:

"V prípade obetí obchodovania s ľuďmi bolo tento rok na Slovensku 8 prípadov sexuálneho vykorisťovania, kde sa obeťami stali ženy, z toho v dvoch prípadoch išlo o dievčatá vo veku 16 rokov. Ochrana detí pred dôsledkami tejto trestnej činnosti na nich páchanej si preto vyžaduje pozornosť všetkých osôb, ktoré s dieťaťom prichádzajú do kontaktu."

Obetiam sexuálneho zneužívania môžeme pomôcť napríklad aj tak. že si budeme všímať možné varovné signály.

Zdroj: Rádio Vlna