Ako zvládajú školáci hodiny výučby s rúškom na tvári?


Sedieť v školskej lavici hodiny s rúškom na tvári. To je realita, ktorú zažívajú školáci na Slovensku. Ozýva sa však aj kritika týchto opatrení.

Zdroj: shutterstock.com

Rúška sú povinné v základných školách na druhom stupni počas celého vyučovacieho procesu.

Výnimky majú žiaci so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím. Renáta Vitková z odboru komunikácie rezortu školstva pre Rádio Vlna ďalej uviedla:

"Úrad verejného zdravotníctva odporúča pristupovať individuálne, najvhodnejšie po konzultácii s ošetrujúcim lekárom k žiakom, ktorým by nosenie rúška dlhší čas mohlo spôsobovať záťaž. Ide o žiakov s chronickými ochoreniami dýchacích ciest, s dychovou nedostatočnosťou a kožnými ochoreniami tváre." 

Pribúda však kritika aj od rodičov, ktorým sa deti, ktoré bežne nemajú zdravotné problémy, sťažujú, že s rúškom na tvári majú bolesti hlavy. Objavujú sa prípady, keď sa deťom urobilo nevoľno priamo v triede z celodenného nosenia rúška. Medzi učiteľmi sú však aj obavy z nahlasovania takýchto prípadov.

Spravodajský tím Rádia Vlna preto otázky smeroval aj na Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ).

Hovorkyňa ÚVZ Dáša Račková pre Rádio Vlna v písomnom stanovisku uviedla, že Úrad nemá informácie o tom, že by mu rodičia alebo učitelia adresovali podobné podnety. Ak teda rodičia a učitelia majú negatívne skúsenosti s nosením rúšok u detí v školách, mali by svoje pripomienky adresovať úradom.

Deti často manipulujú s rúškami. Keď konzumujú jedlo, odkladajú si ich aj na miesta, ktoré nie sú vydezinfikované a potom si ich dávajú naspäť na tvár. Na otázku, či sa takto nezvyšuje riziko nákazy, Renáta Vitková z ministerstva školstva odpovedala:

"Ako uvádza Úrad verejného zdravotníctva, rúško nás účinne chráni, ak zakrýva ústa aj nosové dierky a je suché. Deti je preto potrebné do školy vybaviť okrem rúška, ktoré má na tvári, aspoň jedným ďalším čistým rúškom v mikroténovom vrecúšku." 

Úrad verejného zdravotníctva trvá na tom, že rúško zabraňuje šíreniu koronavírusu do okolia, aj u ľudí bez príznakov, vrátane detí. A trvá aj na tom, že nosenie rúška nemá vplyv na zdravie osoby.

Pri zamestnancoch, ktorí pracujú v spoločnom priestore, a dodržiavajú odstup, platí výnimka, že nemusia nosiť rúško. Školáci však takúto možnosť nemajú, ani keď trávia každý deň v rovnakom kolektíve. Prečo je to tak?

"Pri posudzovaní epidemiologickej situácie a zavádzaní opatrení má hlavné slovo Úrad verejného zdravotníctva a následne aj pandemická komisia a krízový štáb."

O tom, či sa budú nosiť rúška v školách aj v októbri, má rozhodnúť pandemická komisia na konci septembra.

Zdroj: Rádio Vlna